Aktuella vädervarningar i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjurbäcks kanal

Sjöar, kanaler, häst- och rallbanor; tillsammans bildade de 1800-talets transportled från Bergslagen ner till Kristinehamn och vidare ut i världen. Idag är Bjurbäcks kanal och slussområde en älskad sommarpärla. Vad är det som lockar hit så många besökare?

Trappor leder besökaren upp och ner på båda sidor om slussarna vid Bjurbäcks kanal.

Historiskt viktig transportled

Sjöar, kanaler, häst- och rallbanor. Tillsammans bildade de 1800-talets transportled från Bergslagen ner till Kristinehamn och vidare ut i Världen. Bjurbäckens kanal sträcker sig mellan Storfors och Filipstads kommuner.

Bjurbäcks kanal, tidigare kallad Filipstads Bergslags Kanal, från 1857 bildar en av den
mellansvenska bergslagsbygdens bäst bevarade transportleder. Kanalen förbinder genom slussarna vid Asphyttan och Bjurbäckshyttan sjöarna Daglösen, Aspen och Stor-Lungen. Transportleden, som på vissa sträckor bestod av häst- och rallbanor, löpte från Rämens bruk i norr till utskeppningshamnen i Kristinehamn i söder. Leden var viktig för järntransporten mellan gruvor, hyttor, bruk och större hamnar. Redan 1876 ersattes kanalleden av Östra Värmlands Järnväg, senare Mora- Vänerns Järnväg, och kanalen med slussar lämnades åt sitt förfall.

Under 1970-talet rustades kanalen upp och öppnade återigen upp för båttrafik. Idag utgör kanalen och slussarna ett levande bidrag till Bergslagens sammansatta infrastruktur.

Film om Bjurbäcks kanal

Klicka på videospelaren nedan om du vill se vår film om det här besöksmålet.

Logo för projekt Cupido

Riksintresse för kulturmiljö

Den här är platsen utvald som ett riksintresse för kulturmiljö. Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att de ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska redovisa riksintresseområdena i sina översiktsplaner, och ange hur de ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Området är öppet för allmänheten att besöka.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bygget av kanalen startade 1852 och tog fem år att färdigställa. På kanalen transporterades järnmalm i cirka 30 år. Därefter ersattes kanaltransporten av järnväg. 1927 renoverades kanalen, för att användas för timmertransporter.

Historia, Filipstads Bergslags Kanal (Storforsföreningarna.se) Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Storfors kommun

Kontakt

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss