Krisberedskapsveckan

Den 26 september till 2 oktober är det Krisberedskapsveckan. Det är en årlig nationell kampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet är att öka människors motståndskraft inför kriser och krig, och årets tema är mat. Många kommuner, organisationer och företag ordnar aktiviteter under veckan för att öka krismedvetenheten och den egna beredskapen.

KALENDER

 • 05 okt 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Hamlingsverkstad En fältdag med teori och praktik om att hamla lövträd. Hamling av träd är en gammal teknik för att få mer lövfoder, ved och slöjdvirke.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 06 okt 2022 Klocka som ikon 09.00 - 10.00
  Frukostwebbinarium om hållbar konsumtion – avfallsförebyggande arbete Under hösten arrangerar RUS en serie frukostwebbinarier om hållbar konsumtion, tillsammans med nationella myndigheter. Första tillfället, 6 oktober, handlar om avfallsförebyggande arbete och aktuellt ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 06 okt 2022 Klocka som ikon 10.00 - 16.00
  Kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker Välkommen till en inspirerande kunskapsdag om betesbaserad produktion på naturbetesmarker. Dagen riktar sig till dig som vill få ökad kunskap om arbetssätt och insatser som stärker såväl lantbruksföre...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 01 okt 2022 dec 2022 Klocka som ikon 08.45 - 16.00
  Utbildning i FREDA bedömnings­metod FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder in till en tvådagars grundutbildning i FREDA bedömningsmetod. FREDA är standardiserad bedömningsmetod tänkt att användas i so...

  Anmälningsdatum är passerat

Om oss

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har lämnats till regeringen

Läs Länsstyrelsen i Uppsala läns rapport ”Lokal och regional klimatomställning – underlag inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen 2023”.

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp på blå skum bakgrund. I stora vita bokstäver står det SKÄRPT LÄGE. 

Samhälle

Lyssna på "Skärpt läge"

Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar.

Bo och leva

Valet har räknats färdigt

Länsstyrelsen har räknat klart alla röster i länet. Nu kan du ta del av valresultatet.

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som drabbats av ökade kostnader till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Samhälle

Så påverkar omvärldsläget samhället

Med anledning av kriget i Ukraina och den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har Länsstyrelsen fått flera uppdrag. Ett uppdrag är att vi redovisar hur det svenska samhället påverkas.

Bo och leva

Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.

NYHETER

 • 2022-09-30

  Sex nya civilområden inrättas

  Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.
 • 2022-09-28

  Nu är Upplands landskapsmåltid beslutad

  Nu har smakrådet med landshövding Göran Enander och måltidsforskare Richard Tellström beslutat om Uppland och Uppsala läns...
 • 2022-09-27

  Höstutflykt med landshövdingen i naturreservatet Bolstan-Vad

  Onsdagen den 28 september besöker landshövding Göran Enander naturreservatet Bolstan-Vad i Tierps kommun. Det blir en höst...
 • 2022-09-26

  Krisberedskapsveckan – stärk din egen beredskap

  Den 26 september till 2 oktober är det åter dags för Krisberedskapsveckan. Det är en nationell kampanj från Myndigheten fö...