• Eldningsförbud i hela Uppsala län

  Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av djur som hålls i människans vård – inte vilda djur. Du har rätt att vara anonym när du anmäler, observera att du då inte ska ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer eller något annat som anger vem du är.

Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för en anmälan, ring då först och rådgör med en av våra djurskyddshandläggare.

Du anmäler genom ett telefonsamtal, e-postmeddelande eller genom vanligt brev till länsstyrelsen. Det finns inget anmälningsformulär. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Bra att veta innan du anmäler

Anger du dina kontaktuppgifter är du inte längre anonym. All post som kommer till oss blir en allmän handling och därmed offentlig. Du är inte anonym om ditt namn står i e-postadressen eller i meddelandet i övrigt.

Du bör ha svar på dessa uppgifter innan du ringer eller skickar in din anmälan:

 • Namn, adress och ort till person som anmälan riktas mot
 • Var djuren finns, om annan adress än ovan
 • Vägbeskrivning (om det är svårt att hitta dit)
 • Vilket/vilka djurslag anmälan gäller
 • Antalet djur
 • Redogörelse vad som djurhållaren bryter emot, på vilket sätt har djuren det dåligt
 • Tidpunkt för uppdagande av missförhållandena
 • När iakttogs missförhållandena senast
 • Hur länge/ofta problemen har funnits
 • Finns särskilda förhållanden
 • Har någon talat med djurhållaren och vad djurhållaren i så fall sagt
 • Övrigt som kan vara bra för oss att veta

 • Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.
 • Är bristerna allvarliga gör vi en oanmäld kontroll hos djurhållaren.
 • Vid mindre allvarliga brister skickar vi först ut ett informationsbrev till djurhållaren om att vi mottagit en anmälan och vilka regler som gäller. Om ytterligare anmälningar kommer in på samma djurhållare gör vi en kontroll av djurhållningen.

Polisen tar emot klagomål om hundar som orsakar skada eller avsevärd olägenhet, till exempelvis aggressivt beteende eller att de springer lösa. De handlägger även frågor kring vilda djur som far illa.

Klagomål på skällande hundar, hästallergener, katter som kissar i sandlådor och andra störningar från djurhållning, handläggs av din kommun.

Kontakt

Telefon: 010-22 33 110 måndag mellan kl. 13-15 och tisdag - fredag mellan kl. 9-11.

Det går även bra att skicka in anmälningar via e-post.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel 114 14.

Notera: E-post som skickas till oss blir en allmän handling och kan vid begäran göras offentlig. Det innebär att vem som helst som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem avsändaren är och alla inkomna uppgifter så som namn, e-postadress eller liknande.

Skicka anmälan till:

Länsstyrelsen i Uppsala län

751 86 Uppsala