Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Länsstyrelsen utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets kommuner. Oftast utser vi vigselförrättare när vi fått in förslag från kommunen.

Behöver du en vigselförrättare?

Länsstyrelsen har en lista över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län. Du kontaktar vigselförrättaren för att beställa en tid för vigsel. I vissa kommuner kan du även boka tid hos kommunen.

 • Ann-Kristin Fösker
 • Thord Andersson
 • Sigbritt Dahlberg
 • Helena Proos
 • Anna Wiklund
 • Sverre Ahlbom
 • Helene Sköld

Gifta sig, Enköpings kommun Länk till annan webbplats.

Enköpings kommun, telefon 0171-625000

 • Ruth Kallén
 • Carina Schön
 • Alvar Gahm
 • Anna Rejment
 • Monika Morling
 • Katarina Almquist

Gifta sig och partnerskap, Heby kommun Länk till annan webbplats.

Heby kommun, telefon 0224-36000

 • Agneta Hägglund
 • Nina Lagh
 • Ingrid Andersson
 • Werner Schubert
 • Christian Nordberg
 • Birgitta Green
 • Owe Fröjd

Vigsel och partnerskap, Håbo kommun Länk till annan webbplats.

Håbo kommun, telefon 0171-52500

 • Anna Maria Dansbo
 • Anne Marie Morhed
 • Margareta Larsson
 • Lacka Linder
 • Lena Fransson
 • Göran Nilsson
 • Anneli Löfling
 • Daniel Lindqvist

Gifta sig borgerligt, Knivsta kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta kommunen via telefon, Kontaktcenter 018-347000, och be att få tala med handläggaren för vigslar. Det går även bra att skicka mejl till knivsta@knivsta.se.

 • Bo S Englund
 • Ewa Johansson
 • Regina Birkehorn
 • Ulrika Hedqvist
 • Lena Wänkkö

Gifta sig, Tierps kommun Länk till annan webbplats.

Tierps kommun, telefon 0293-218000

Kontakta Uppsala kommun för att boka tid med:

 • Peter Nordgren
 • Johan Sundman
 • Inger Söderberg
 • Lena Hartwig
 • Mattias Johansson
 • Ingrid Burman

Borgerlig vigsel, Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Uppsala kommun, telefon 018-7270000

Övriga vigselförrättare kan kontaktas direkt:

 • Agneta Gille
 • Mohamad Hassan
 • Erik Pelling
 • Fredrik Ahlstedt
 • Caroline Krantz

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län för att få kontaktuppgifter.

 • Bengt Söderhäll
 • SusAnne Mastonstråle

Gifta sig, Älvkarleby kommun Länk till annan webbplats.

Älvkarleby kommun, telefon 026-83000

 • Anna-Lena Söderblom
 • Iia Eklund
 • Ann-Charlotte Borgström
 • Sandra Bergman Bellqvist

Boka tid för borgerlig vigsel, Östhammars kommun Länk till annan webbplats.

Östhammars kommun, telefon 0173-86000

Du väljer själv vilken vigselförrättare du vill ha, under förutsättning att den personen har möjlighet och tid att förrätta vigseln. Var och när vigseln ska vara kommer du överens med vigselförrättaren om.

Att bli vigselförrättare

Behovet av vigselförrättare styr alltid hur många som förordnas. Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta.

Länsstyrelsen prövar om du har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. Den som är vigselförrättare måste kunna utföra vigslar under hela förordnandet.

Förordnandet kan vara tidsbegränsat. Den som har ett förordnande som vigselförrättare har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den viger par. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare. Som vigselförrättare har du ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Du ersätts av Länsstyrelsen med 110 kronor för en vigsel och sedan ytterligare 30 kronor per vigsel för fler vigslar samma dag.

Reseersättning för vigselförrättare

Länsstyrelsen betalar inte ut någon reseersättning. Men som vigselförrättare kan du begära ersättning av brudparet om de vill att vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Du får inte ta ut en högre ersättning från paret än de faktiska resekostnaderna.

Att bli vigselförrättare i Uppsala län

Länsstyrelsen är mycket restriktiv med att utse vigselförrättare för enstaka tillfällen. Det krävs särskilda skäl för att göra detta. För närvarande finns inte behov av fler vigselförrättare i Uppsala län. När situationen förändras och nya behov uppstår, kommer sidan att uppdateras med aktuell information.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss