Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny samverkan om barn och unga i organiserad brottslighet

Personer på mötet, BoB

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att skapa en struktur för regional samverkan för att stärka arbetet med att hindra att barn och unga hamnar i grov kriminalitet. Samverkan sker i nära samarbete med Polis Region Mitt. På torsdagen hölls det första mötet.

Landshövding Stefan Attefall hade bjudit in ledande regionala aktörer från Västmanland, Gävleborg och Uppsala län till mötet som hölls i Tornsalen på Uppsala slott. Fokus på det första samverkansmötet var att diskutera hur verksamheterna bäst kan arbeta tillsammans.

– Vi har en situation där yngre personer blir inblandade i allt grövre brott. Målet med det här första samverkansmötet har varit att vi ska samtala om hur våra verksamheter bäst organiserar sig och tillsammans tar sig an uppgiften att stärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet, säger landshövding Stefan Attefall.

Namnet på samverkansuppdraget är Bob, vilket står för barn och unga i organiserad brottslighet. Arbetet sker i nära samarbete med Polismyndigheten Region Mitt.

– Att förhindra att unga lockas in i den grova organiserade brottsligheten är av största vikt för polisen, men även för samhället i stort. I dag hade vi ett första möte för att stärka samarbetet för att bli ännu effektivare på att motverka den här utvecklingen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Region Mitt.

Länsledning och personal på de tre länsstyrelserna som arbetar samordnande med brottsförebyggande arbete deltog på mötet, liksom flera chefer för Polismyndigheten Region Mitt och företrädare för Region Uppsala. Dessutom var sakkunniga från Kriminalvården och SiS, Statens institutionsstyrelse på plats.

Therese Eriksson presenterar

Therese Eriksson är samordnare inom folkhälsa och brottsförebyggande frågor på länsstyrelsen.

BAKGRUND – Bob-råd nationellt, regionalt och lokalt

Regeringen gav i slutet av förra året åtta myndigheter i uppdrag att skapa en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet. Myndigheterna som ingår är Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och Åklagarmyndigheten.

Under 2024 ska Bob-råd inrättas nationellt, regionalt och lokalt. För det regionala rådet inom Polisområde Region Mitt där Västmanlands län, Uppsala län och Gävleborgs län ingår är Länsstyrelsen Uppsala län sammankallande i nära samarbete med Polis Region Mitt.

Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, Regeringen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss