Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Landshövding Göran Enander.

Vecka 48, 23 - 29 november

Måndag: Möte med statsministern med anledning av utvecklingen av situationen kring coronaviruset. Därefter möte med Insynsrådet följt av interna möten.

Tisdag: Deltar paneldiskussion som leds av Naturvårdsverket följt av interna möten.

Onsdag: Interna möten samt verksamhetsbesök på Frötuna gård.

Torsdag: Bjuder in till möte med Uppsala läns Miljö- och klimatråd följt av möte med Uppsala läns- och regionråd.

Fredag: Interna möten samt värd för möte med Svenska kraftnät.

Vecka 49, 30 november - 6 december

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Interna möten följt av direktionssammanträde med Prins Gustags stiftelse.

Onsdag: Med med Region Uppsala om regional utveckling följt av hearing med civilsamhället inom prioriteringen mäns våld mot kvinnor.

Torsdag: Deltar i Miljönätverkets höstmöte för att därefter ta emot Portugals ambassadör. På eftermiddagen möte med Kommittén för tillämpad systemanalys.

Fredag: Interna möten samt samrådsmöte med länets statliga myndighetschefer.

Vecka 50, 7 - 13 december

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Interna möten. Deltar därefter i digital avtackning för Gun Heimer, chef för nationellt center för kvinnofrid.

Onsdag: Möte med Miljömålsrådets kontaktnätverk följt av styrelsemöte med Stiftelsen Leufsta.

Torsdag: Inleder Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemets Nobelmötet med att prata om Miljömålsrådets arbete. Därefter samverkansråd med mellersta rovdjursförvaltningsområdet. På eftermiddagen landshövdingemöte.

Fredag: Möte med rådet för hållbara städer följt av interna möten och extrainsatt regionalt krissamverkansråd.


Kontakt