Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Vecka 3, 13 - 19 januari

Måndag: Interna möten

Tisdag: Interna möten samt möte om Dag Hammarskjöld i slottsmiljön.

Onsdag: Interna möten samt styrelsemöte med Grönsöö kulturhistoriska stiftelse.

Torsdag: Möte med Kommittén för tillämpad systemanalys följt av kontaktnätverksmöte med Miljömålsrådet. På kvällen julgransplundring hos UIC.

Fredag: Interna möten


Vecka 4, 20 - 26 januari

Måndag: Interna möten

Tisdag: Medverkar vid kransnedläggningsceremoni vid Fadimes grav på Uppsala Gamla Kyrkogård.

Onsdag: Interna möten samt värd för möte med statliga myndighetschefer på Uppsala slott.

Torsdag: Möte om Dag Hammarskjöld i slottsmiljon följt av lunch med regionstyrelsens nya ordförande. Därefter inleder landshövdingen ett chefsnätverk för högre chefer i Uppsalaregionen.

Fredag: Deltar i samverkansmöte utifrån förstudien Utveckla besöksnäringen utifrån Linnés platser.

Lördag: Gäst vid lunch på Sunnanå Säteri.

 

Vecka 5, 27 januari - 2 februari

Måndag: Lunch med Vinnovas internationella expertråd och andra särskilt inbjudna personer från det svenska innovationssystemet. Deltar därefter i Rådet för hållbara städer och Vinnovas seminarium om systeminnovation och missions som metod för att möta svåra samhällsutmaningar.På kvällen möte med Gd-föreniningen och civilminister Lena Micko.

Tisdag: Deltar i International Business Forum på Upppsala Konsert och Kongress samt interna möten.

Onsdag: Möte med Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd i Katrineholm.

Torsdag: Interna möten samt möte med miljöminister Isabella Lövin.

Fredag: Medverkar i doktorspromotion vid Uppsala universitet.

Kontakt