Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Vecka 22, 25 - 31 maj

Måndag: Interna möten samt Skype-möte med GD-föreningen.

Tisdag: Interna möten följt av Skype-möte med länets högsta politiska ledning och Miljömålsrådet. På kvällen styrelsemöte med Rikssalsstiftelsen.

Onsdag: Länsvandring nummer 2, denna gång i Enköping.

Torsdag: Digitalt landshövdingemöte och myndighetsdialog med regeringskansliet.

Fredag: Digitalt samrådsmöte med pensionärsföreningar i länet. Därefter telefonmöte med civilminister Lena Micko följt av telefnonmöte med Trafikverket. Dagen avslutas med ett samrådsmöte med företrädare för länets näringsliv.

Vecka 23, 1 - 7 juni

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Skype-möte med Rådet för hållbara städer.

Onsdag: Interna möten.

Torsdag: Interna möten samt digitalt lunchmöte med kommunstyrelsen

Fredag: Digitalt frukostmöte med Uppsala universitet följt av Skype-möte med statliga myndigheter.

Vecka 24, 8 - 14 juni

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Deltar i regeringens ledarskapsseminarium.

Onsdag: Står värd för när årets företagare koras på Uppsala slott.

Torsdag: Deltar i samverkansråd inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet följt av landshövdingemöte.

Fredag: Möte med Miljömålsrådet följt av huvudmannamöte i effektfrågan.


Kontakt