Landshövdingens agenda

Landshövding Göran Enander

Landshövding Göran Enander.

Vecka 16, 19 - 25 april

Måndag: Interna möten.

Tisdag: Avstämning med länets företrädare för näringslivet, interna möten samt landshövdingemöte med Kungafamiljens representanter.

Ondag: Medverkar som Key -note speaker på MR-dagarna följt av medverkan vid GD-forums möte om Agenda 2030.

Torsdag: Deltar i MSB:s samverkanskonferens för myndighetschefer. Bjuder därefter in ett flertal av länets aktörer till den årliga Knivstakonferensen, som i år genomförs digitalt.

Fredag: Interna möten följt av medverkan i digital presentation av årets vinnare av Bona Postulata.

Söndag: Leder årsmöte för föreningen Hela Sverige ska leva.

Vecka 17, 26 april - 2 maj

Måndag: Interna möten samt extrainsatt landshövdingemöte.

Tisdag: Interna möten samt möte med ledningen för SKB.

Onsdag: Följer SLU:s digitala föreläsningar av nya professorer samt deltar i Stats-kontorets webbinarium om myndigheternas arbete med den nationella strategin för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Torsdag: Dagen vigs åt olika aktiviteter inom ramen för Hela Sveriges friluftsdag. På eftermiddagen hålls ett möte med Mälarpiraterna.

Fredag: Interna möten.

Vecka 18, 3 - 9 maj

Måndag: Interna möten samt möte med huvudmannagruppen i eleffektfrågan.

Tisdag: Interna möten.

Onsdag: Deltar på förmiddagen i nätverksträff för länsstyrelsernas energi- och klimat- samordning. Deltar därefter i webbinariet "Grön omstart - vi växlar upp för miljömålen".

Torsdag: Interna möten samt möte med Uppsala läns-och regionråd.

Fredag: Inleder kunskapshöjande dag om våldsförebyggande arbete i skola. Därefter följer styrelsemöte med STUNS. På eftermiddagen Regionalt krissamverkansråd.


Kontakt