Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ett rikt odlingslandskap

Vill du veta mer om hur du kan sköta om odlingslandskapets många natur- och kulturvärden? I betesmarker, slåtterängar och på hela gården?

Länsstyrelsen i Södermanland driver kompetensutveckling och rådgivning inom "Ett rikt odlingslandskap". Vårt mål är att de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag tas om hand med bra skötselåtgärder.

Kompetensutveckling

Vi ordnar kurser i egen regi, ofta med externa experter som kursledare. Vi har bland annat haft kurser om huggning och röjning i betesmarker, i lieslåtter och gärdesgårdsbygge. Kurserna annonseras i vår egen tidning Aktiv Landsbygd och i kalendern på vår webb.

Kontaktuppgifter

Malin Almquist
malin.almquist@lansstyrelsen.se

010-223 43 66

Helena Larsson

helena.larsson@lansstyrelsen.se

010-223 42 65

Rådgivning

Länsstyrelsen erbjuder enskild rådgivning om skötsel av ängar, naturbetesmarker och andra natur- och kulturvärden knutna till odlingslandskapet. Om du funderar på att återskapa äldre betesmarker eller hur du ska röja kan du kontakta oss. 


Kontaktuppgifter till rådgivare


Malin Almquist

malin.almquist@lansstyrelsen.se

010-223 43 66 

Helena Larsson

helena.larsson@lansstyrelsen.se

010-223 42 65

Skötsel av ängs- och betesmarker

Projektet Skötsel av ängs- och betesmarker – nätverk, samverkan och nya metoder är en del av en nationell satsning där syftet är att bevara och gärna öka arealen skötta ängar och betesmarker i landet genom att stimulera och skapa nätverk mellan olika aktörer som kan ha nytta av att samarbeta med varandra. I Södermanland kommer det inom projektet att hållas fältvandringar och nätverksträffar med fokus på slåtterängar och naturbetesmarker. Alla aktiviteter är kostnadsfria och publiceras efter hand i Aktiv Landsbygd och i kalendern här på Länsstyrelsens webbplats.

Kontaktuppgifter

Malin Almquist

malin.almquist@lansstyrelsen.se

010-223 43 66 

Film om betesmarker

Länsstyrelsen arbetar löpande för att stimulera att fler lantbrukare och markägare ska beta fler naturbetesmarker, sköta fler slåtterängar och restaurera gamla betesmarker. Detta gör vi genom olika aktiviteter, såsom information, samverkan, kurser och enskild rådgivning. Vi arbetar även med miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar, där regeringen tillsatt extra resurser för ett speciellt projekt under 2018-2020.

För att informera om projektet har Jordbruksverket gjort en film om betesmarker. Följ nedan länk till Jordbruksverkets sida och scrolla ner på sidan för att se filmen:

Betesmarker – mångfald och alternativ skötsel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss