Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torka, brandrisk och vattenbrist

Torkat ljust gräs

Här får du information om torka, brandrisk och vattenbrist i Södermanlands län. Du kan även läsa om Länsstyrelsens arbete inom området och var du kan hitta mer information.

Digital förmedling av mark och bete vid torka

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital mark- och betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare. Anmäl ditt intresse via vår förmedling.

Mark- och betesförmedling Öppnas i nytt fönster.

Hästar och torka – tips till dig som har hästar

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Du som har hästar gör klokt i att hålla dig informerad om vad som kan vara viktigt att tänka på gällande beten samt att planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Att importera foder kan innebära stora risker att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte finns i Sverige idag. Vi har samlat viktig information om dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Hjälp dina betesdjur vid torka och värme, SVA Länk till annan webbplats.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Registrering av primärproduktion

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Så utfordrar du hästen vid foderbrist, Hästsverige Länk till annan webbplats.

Information till Hästsverige, LRF-häst Länk till annan webbplats.

Eldning i skog och mark

Vid torrt och varmt väder kan den lokala räddningstjänsten eller Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Läs mer om hur du eldar säkert och vad eldningsförbud innebär. Kontakta din kommun för att veta vad som gäller där du bor.

Elda i naturen, dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Eldningsförbud, dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länsstyrelsernas karttjänst Eldningsförbud Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbete i skogen

Arbete i skogen under torka innebär ökade risker för antändning både under arbetets gång och efter. Här hittar du information om vad du som markägare och skogsarbetare kan göra för att förhindra brand vid arbete i skogsområden.

Förebygga skogs- och vegetationsbrand, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenläget i länet

Brist på vatten kan innebära problem för jordbruksproduktion och djurhållning. Läs mer om det aktuella läget och vad som gäller vid vattenuttag. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller där du bor när det gäller bevattningsförbud och vattenuttag.

Vattenläget i länet Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss