Torka, brandrisk och vattenbrist

Här får du aktuell information om torka, brandrisk och vattenbrist i Södermanlands län. Du kan även läsa om Länsstyrelsens arbete inom området och var du kan hitta mer information.

Torkan sommaren 2018 har gett långtgående effekter och påverkar länet även i år, främst inom lantbruket. I skog och mark är det fortsatt hög risk för bränder och grundvattendepåerna har låga vattennivåer.

Digital förmedling av mark och bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital mark- och betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare. Anmäl ditt intresse via vår förmedling.

Mark- och betesförmedlingöppnas i nytt fönster

Jordbrukarstöd

Har du frågor om dina jordbrukarstöd? Här kan du hitta kontaktuppgifter och mer information om de olika stöd som går att söka.

Information om jordbrukarstödöppnas i nytt fönster

Foder till djur

Foder och vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska skyddas mot lidande och sjukdomar och ges tillräckligt med foder och vatten.

Information om foderbrist för betande djuröppnas i nytt fönster
SLU:s rapport om ersättningsfoder för nötkreaturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldning och arbete i skog och mark

Det är fortsatt torrt i skog och mark vilket ger ökad risk för bränder. Var därför försiktig med all hantering av eld utomhus. Vid torrt och varmt väder kan den lokala räddningstjänsten eller Länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Läs mer om hur du eldar säkert och vad eldningsförbud innebär. Kontakta din kommun för att veta vad som gäller där du bor.

Elda i naturen, dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Eldningsförbud, dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbete i skogen under torka innebär ökade risker för antändning både under arbetets gång och efter. Här hittar du information om vad du som markägare och skogsarbetare kan göra för att förhindra brand vid arbete i skogsområden.

Förebygga skogs- och vegetationsbrand, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattenläget i länet

Just nu är vattennivåerna i länets sjöar, vattendrag och grundvatten låga. Bristen på vatten kan innebära problem för jordbruksproduktion och djurhållning. I några kommuner är det bevattningsförbud. Läs mer om det aktuella läget och vad som gäller vid vattenuttag. Kontakta din kommun för att veta vad som gäller där du bor.

Vattenläget i länetöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens arbete

Läs mer om Länsstyrelsens insatser under 2018 och 2019 i arbetet med brandrisker, torka och vattenbrist i länet.

Länsstyrelsens arbete med torka, brandrisk och vattenbrist

Vad gäller i din kommun?

Det är din kommun som utfärdar lokalt eldnings- och bevattningsförbud. Några av länets kommuner har utfärdat bevattningsförbud. Kontakta din kommun för aktuell information om vad som gäller där du bor.

Eskilstuna kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Flens kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gnesta kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nyköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Oxelösunds kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Strängnäs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Trosa kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vingåkers kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping