Information till verksamma på landsbygden

På de här sidorna har vi samlat information som kan vara bra att känna till för dig som har verksamhet på landsbygden, till exempel lantbruk eller landsbygdsföretag. Du hittar också information om kompetensutveckling och rådgivning.

Växtnäring och växtskydd

Använder du växtskydd yrkesmässigt? Här finns information om integrerat växtskydd, behörighetsutbildningar och sprutjournaler.

Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Ta jordbruksmark ur produktion

Vill du ta jordbruksmark ur produktion? Det får du göra tidigast åtta månader efter det att anmälan gjorts till Länsstyrelsen, om vi inte medger något annat.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? En viktig del av Landsbygdsprogrammet är utbildning och rådgivning för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare.

Synemän

Vad är en syn av en lantbruksfastighet?

En laga syn görs för att fastställa skicket på en fastighet. Att hålla en laga syn ligger i både jordägarens och arrendatorns intresse. Detta för att undanröja många anled­ningar till tvister om arrendeställets skick. Läs mer i broschyren från Sveriges Synemannaförbund nedan.  

Länsstyrelsens roll är att synemännen uppfyller de formella kraven. Länsstyrelsen ska enligt 2 § förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla arrendesyn.

Förteckning över synemän i Södermanlands län 2024 Pdf, 147.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss