Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning, kurser och annan kompetensutveckling om vad som kan göras för att bland annat minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård. Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen kan bli mer lönsam.

Inom Greppa Näringen erbjuds kurser, fältvandringar och enskild rådgivning som är anpassad till den egna gården. Rådgivning ges inom ett antal teman (rådgivningsmoduler) som kväve- och fosforstrategier, växtskyddshantering, foderstater, markpackning, klimat med mera.

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringen riktar sig i första hand till gårdar med fler än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar inom nitratkänsligt område. Vid särskilda behov kan gårdar utanför nitratkänsligt område också vara aktuella för rådgivning inom Greppa Näringen efter samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i Greppa Näringen fyller du i blanketten nedan och skickar in den till Länsstyrelsen. Du kan också kontakta någon av rådgivarorganisationerna eller Länsstyrelsen. OBS! Du behöver inte vara medlem för att delta i kurser, fältvandringar och andra aktivietter som organiseras inom Greppa Näringen.

Logotyp för Greppa näringen
Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss