Greppa Näringen

Foto: Camilla Zilo, jordbruk, åker

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om hur du kan minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård.

Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen blir mer lönsam. Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen upphandlar länsstyrelsen av olika aktörer.  

Intervju om Greppa Näringen i P4 Sörmland

Klas Fredriksson lyfter några av de arbetsinsatser som ingår i Greppa näringen, exempelvis jordbruk i ett förändrat klimat och åtgärder för minskad övergödning.

Här kan du lyssna på hela intervjun:
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=11382 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken typ av rådgivning?

Vi vill särskilt tipsa om Greppa Näringens rådgivning inom grovfoderodling, kontroll av foderstater och kvävestrategier.

Till vem riktar sig rådgivningen?

Greppa Näringen riktar sig i första hand till gårdar med fler än 25 djurenheter eller mer än 50 hektar inom nitratkänsligt område. Vid särskilda behov kan gårdar utanför nitratkänsligt område också vara aktuella för rådgivning inom Greppa Näringen efter samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Gårdar med ekologisk odling har också möjlighet till viss kostnadsfri rådgivning för att hantera torkan inom befintliga medel för ekorådgivning inom Landsbygdsprogrammet.

Vart vänder jag mig?

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på Greppa Näringens webbplats. Du kan också ta kontakt med någon av oss på Länsstyrelsen.

Logotyp för Greppa näringen
Logotyp EU Jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping