Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mark- och betesförmedling

ko på bete

Vi förmedlar kontakter mellan djurägare och markägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Från och med våren 2019 kan även du som letar efter mark att odla på eller har lämplig odlingsmark lägga ut en intresseanmälan.

Varför förmedlar vi kontakter för bete och odlingsmark?

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Odlingslandskapet i Södermanlands län påverkas av flera strategier och mål såsom den regionala livsmedelsstrategin, Grön infrastruktur och de nationella miljömålen. I det arbete som pågår vill vi gynna ett rikt och hållbart odlingslandskap som främjar en ökad livsmedelsproduktion. Ett sätt att nå dit är att öka möjligheten att odla frukt och grönsaker genom att förmedla tillgänglig mark till de som är intresserade av att starta en egen odling. Det är också ett sätt att få användning för outnyttjade arealer. Alla arealer är intressanta.


Vill du vara med i mark- eller betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar under rubrikerna nedan.

Vill du göra en intresseanmälan? Fyll i rätt formulär nedan om du är djurhållare, markägare eller intresserad av att starta odling av frukt eller grönsaker. Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats.

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader från och med det datum som du har skickat in den. Vill du ta bort den tidigare kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Tips inför att skriva avtal finner du längst ner på sidan.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Område som önskas


Djurslag


Övrig information


Datum


Evelina Olsson

evelinacolsson@gmail.com

0730262177


Katrineholm med omnejd

Får

Söker betesmark till max 10 st får

200818

Brita Roman
brita.roman@telia.com

0706313336

Nyköping Tuna Jönåker

Dikor

Betesmark. Ca 30 ha, tillgång till vatten

210301

Elin Selin

info@elinselin.com

0762632039

Stallarholmen/ Mariefred

Får

Mindre besättning får som eventuellt söker extra mark 2021 men framförallt sommaren 2022

210701


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare


Kontaktuppgifter


Område och areal


Typ av mark


Datum


Kristina Lekström

Kontakta Roffe 0708851173

kicki@viltogardsprodukter.se
0707470146

Katrineholm

30 ha

Betesmark samt vall att skörda. Stängsel och vatten, tillsyn enl ök

210530

Malin Norderman

Skicka e-post till Malin Norderman
070-352 65 25

Orrhammar, Flen
ca 1 hektar fördelat på två ytor

Moränmark, något ojämn, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp.

201118

Anna Brixmark Michanek

Skicka e-post till Anna Brixmark Michanek
070-645 05 69

Gnesta
ca 1-2 hektar

Ekhage, kuperad vid sjö. Elstängsel - lägre som behöver ses över.

201118

Viksbergs samfällighets-

förening


info@viksberg.org

072-301 12 00


Viksberg, Södertälje
ca 8 hektar


Ängsmark, mestadels gräs. Ej stängsel. Stängsel får sättas upp och vatten kan ordnas.


201118


Per Ek


per.ek@gearnordic.com
070-935 77 53


Sparreholm, Årdala
ca 1,5 hektar


Ängs-/hagmark. Fårstängsel (el) finns tillgängligt men behöver kompletteras. Tillsyn och vatten finns, då hagen gränsar mot Båven.


201118


Tobias Vik

tobvik@gmail.com

0707740789

Kvarsebo

5 ha Betesmark, Vall att skörda. Åkermark, vatten finns, ej stängsel, tillsyn kan ordnas.

201118

Nils-Fredrik Mörner

nfmorner@gmail.com

0702753623

Tystberga, Nyköping

10 ha Betesmark, delvis stängslat, vattendrag.

200330

Henrik

henrik.dej@gmail.com

0735005868


Fogdön

1 hektar, Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda.

Mark att nyttja för bete, slåtter eller vallskörd eller flera former av hävd kombinerat tillsammans. El och vatten finns att tillgå på plats. För bete behöver stängsel monteras. Vi som markägare avlastar gärna djurägaren avseende den dagliga tillsynen.

200908


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad har du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad har du? (fler val möjligt)


Markförmedling

Markägare eller företagare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Datum

Anton Blomgren

blomgren.anton@gmail.com

0706498725

Nyköping Flen Katrineholm

Söker väldränerad mark för vinodling.

201123

Therese Bäcklin

theresebacklin@gmail.com

0046708224449

Grönsaksodling

Har liten sommarstuga på Selaön, letar mark för odling av grönsaker för privat bruk. Intresse för att hyra traktor finns om möjligt.

210401

Nour Alhounda Ghazal

noor.gz99@gmail.com

070-8186256

Eskilstuna

Söker jordbruksmark

210406

Rickard Hansson

rickardhansson0417@gmail.com
0738905960

Eskilstuna kommun
2000

Söker betes- eller jordbruksmark att köpa

210429

Kristina Lekström

Kontakta Roffe 0708851173

kicki@viltogardsprodukter.se
0707470146

Katrineholm

40 ha

Erbjuder odlingsbar mark med olika jordmån.

210530


Anmäl ditt intresse om du har eller vill hitta odlingsbar mark

Förmedlingen bygger på att du fyller i en intresseanmälan så att andra kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Tänk på att du som markägare endast lägger ut mark som är lämplig för odling.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.

Önskar odlingsbar mark
Önskar odlingsbar mark

Har odlingsbar mark
Har odlingsbar mark

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på Internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas
  • hur länge avtalet gäller
  • hur lång uppsägningstiden är
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren
  • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar)
  • om det ingår tillgång till stall eller inte
  • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada

 

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping