Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mark- och betesförmedling

ko på bete

Vi förmedlar kontakter mellan djurägare och markägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Från och med våren 2019 kan även du som letar efter mark att odla på eller har lämplig odlingsmark lägga ut en intresseanmälan.

Varför förmedlar vi kontakter för bete och odlingsmark?

Att betesmarker och slåtterängar sköts är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör. Foderbrist kan även förebyggas om våra betesmarker betas och vallar skördas för vinterfoder.

Odlingslandskapet i Södermanlands län påverkas av flera strategier och mål såsom den regionala livsmedelsstrategin, Grön infrastruktur och de nationella miljömålen. I det arbete som pågår vill vi gynna ett rikt och hållbart odlingslandskap som främjar en ökad livsmedelsproduktion. Ett sätt att nå dit är att öka möjligheten att odla frukt och grönsaker genom att förmedla tillgänglig mark till de som är intresserade av att starta en egen odling. Det är också ett sätt att få användning för outnyttjade arealer. Alla arealer är intressanta.


Vill du vara med i mark- eller betesförmedlingen?

Söker du mark eller betesdjur hittar du inkomna intresseanmälningar under rubrikerna nedan.

Vill du göra en intresseanmälan? Fyll i rätt formulär nedan om du är djurhållare, markägare eller intresserad av att starta odling av frukt eller grönsaker. Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats.

Intresseanmälan finns kvar på hemsidan i 6 månader från och med det datum som du har skickat in den. Vill du ta bort den tidigare kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Tips inför att skriva avtal finner du längst ner på sidan.

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Område som önskas


Djurslag


Övrig information


Datum


Marie Emilsson

0702975919

Björnlunda

Häst

Söker betesmark

230814

Carina Kjellström

carinakjellstrom66@gmail.com

0702992990

Kjula
Jäder

Häst

Söker betesmark till 3-4 ponnies

230628

Brita Roman
brita.roman@telia.com

0706313336

Nyköping Tuna Jönåker

Dikor

Betesmark. Cirka 30 hektar, tillgång till vatten

230427


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad söker du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad söker du? (fler val möjligt)

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare


Kontaktuppgifter


Område och areal


Typ av mark


Datum


Malin Holmberg

malinholmberg@gmail.com

0739292247

Dunker 1-2 ha

Skog och del av åker, vatten går att ordna, finns fårstängsel som ej är monterat

240520

Irene Eriksson

kvillissen@gmail.com
0732107800

Julita 23ha:
5ha åker, 3ha betesmark,15ha skogbete

Betesmark, Vall att skörda. Gården gränsar till Hjälmaren ,el vatten. Tillsyn vi bor på gården .Stängsel finns delvis.

Gården heter Kvillan( nära) Fiskeboda

240220

Helena Hirvi

hirvi.helena@gmail.com

+46790756156

Södermanland Kafjärden utanför Eskilstuna
2,5 ha + 1,5 ha

Betesmark. Nytt rovdjursavvisande stängsel med 5 trådar. El, vatten och tillsyn finns. Plan öppen mark med mindre träd. Lämpligt för får eller hästar. Vall att skörda på separat skifte.

240201

Ingegerd Wilhelmsson

wilhelmssoningegerd@gmail.com
0739319675

Södermanland, Näshulta, Svalboviken
ca 12 ha

Vall att skörda, ej stängsel

230710

Jonas Åkerman

jonasakerman@yahoo.se,
0722223364

Strängnäs Malmby 1-3 ha

Betesmark. Delvis tillsyn, vatten, inget stängsel . 0:- i hyra. Vill hålla ägorna öppna.

230323

Karin Östling

karin@halsobarometern.se
0733355751

Vingåker, 4 ha

Betesmark. Hage, el och stängsel finns och viss tillsyn

230301

Amanda Widell

amanda.widell@hotmail.com

072-5826988

Flen, 15 ha

Betesmark och slåtteräng att skörda. Åkrar, fd hagar, vatten finns.

230427

Kristina Lekström

Kontakta Roffe 0708851173

kicki@viltogardsprodukter.se
0707470146

Katrineholm

30 ha

Betesmark samt vall att skörda. Stängsel och vatten, tillsyn enligt överenskommelse.

230427

Malin Norderman

Skicka e-post till Malin Norderman
070-352 65 25

Orrhammar, Flen
ca 1 hektar fördelat på två ytor

Moränmark, något ojämn, mestadels gräs. Ej stängsel och vatten. Stängsel får sättas upp.

230427

Tobias Vik

tobvik@gmail.com

0707740789

Kvarsebo

5 hektar Betesmark, Vall att skörda. Åkermark, vatten finns, ej stängsel, tillsyn kan ordnas.

230427

Henrik

henrik.dej@gmail.com

0735005868


Fogdön

1 hektar, Betesmark, Slåtteräng att skörda, Vall att skörda.

Mark att nyttja för bete, slåtter eller vallskörd eller flera former av hävd kombinerat tillsammans. El och vatten finns att tillgå på plats. För bete behöver stängsel monteras. Vi som markägare avlastar gärna djurägaren avseende den dagliga tillsynen.

230427


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.


Vad har du? (fler val möjligt) * (obligatorisk)
Vad har du? (fler val möjligt)


Markförmedling

Markägare eller företagare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Datum

Edwin Ngoasong

engoasong@yahoo.com

0738762011

Eskilstuna

3 ha

Önskar odlingsbar mark, jordmån för trädgårdsodling, runt Eskilstuna och Sundbyholm, vatten!

230427

Kristina Lekström

Kontakta Roffe 0708851173

kicki@viltogardsprodukter.se
0707470146

Katrineholm

40 ha

Erbjuder odlingsbar mark med olika jordmån.

230427

Anna Stenberg

annastenberg1987@outlook.com

0762196581

Nyköping

3 ha

Önskar odlingsbar mark. Jordmån för trädgårdsodling, ej podsol

230109


Anmäl ditt intresse om du har eller vill hitta odlingsbar mark

Förmedlingen bygger på att du fyller i en intresseanmälan så att andra kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Tänk på att du som markägare endast lägger ut mark som är lämplig för odling.

Länsstyrelsen tar inte ansvar för kontraktsskrivning, utan står endast för en förmedlingsplattform. Vi uppmuntrar att du tar kontakt med en konsult eller använder dig av förtryckta avtal som finns att hitta på nätet.

Önskar odlingsbar mark
Önskar odlingsbar mark

Har odlingsbar mark
Har odlingsbar mark

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att skriva betesavtal. Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på Internet.

Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas
  • hur länge avtalet gäller
  • hur lång uppsägningstiden är
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren
  • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar)
  • om det ingår tillgång till stall eller inte
  • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada

 

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss