Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hotade arter

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. Vi arbetar med åtgärdsprogram och dispens för fridlysta arter.

Hotade arter kan skyddas på flera olika sätt: till exempel i naturreservat eller Natura 2000-områden, i fågelskydds- eller artskyddsområden eller genom fridlysning. Alla hotade arter är dock inte skyddade på dessa sätt.

För vissa hotade arter behövs särskilda åtgärder, även utanför naturreservat. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram framtagna, åtgärdsprogram för hotade arter.

Du kan behöva dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka skyddade arter eller deras livsmiljöer.

Hotade djur och växter

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Fridlysta arter

I Sverige är alla fåglar, däggdjur, groddjur och kräldjur fridlysta. Utöver dessa är många växter, fiskar, svampar, småkryp och andra artgrupper fridlysta. Fridlysta arter har ett starkt lagskydd. De regler som anger vilka arter som är fridlysta finns i artskyddsförordningen.

Fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna.
  • För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt ska istället bestämmelserna i jaktlagstiftningen tillämpas.
  • Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.

Dispens för fridlysta arter

Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss