Ekologisk produktion

ekologisk produktion

Landsbygdsprogrammet erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vill utveckla ny eller redan befintlig ekologisk produktion inom lantbruk och trädgård. Syftet är en ökad omläggning och nyetablering så att fler ekologiska produkter kan nå marknaden! Här får du information om tillgänglig rådgivning, fältvandringar, kurser samt aktuella bidragskalkyler.

Rådgivning

Kontakt

Kontakta rådgivaren direkt om du är intresserad av rådgivning

Ekologisk växtodling

Agrodynamik AB; Wijnand Koker

Telefon 070-562 17 87

E-post wijnand.koker@telia.com


Hushållningssällskapet; Emma Wendel

Telefon 018-56 04 18, 070-338 55 58

E-post emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Ekologisk mjölk eller nötköttsproduktion


Hushållningssällskapet; Emma Wendel

Telefon 018-56 04 18, 070-338 55 58

E-post emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Rådgivning inom frukt och bär

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt eller bär prioriteras för rådgivning med gårdsbesök.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Enskild rådgivning inom ekologisk potatis och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä

Länsstyrelsen i Södermanland ingår i ett länsöverskridande samarbete för att erbjuda rådgivning inom dessa produktionsgrenar.

Läs mer om rådgivning om potatis och frilandsgrönsaker samt ägg och fjäderfä på Länsstyrelsen Stockholms läns webbplats Öppnas i nytt fönster.

Kompetensutveckling

Länsstyrelsen organiserar kompetensutveckling såsom kurser, studieresor och fältvandringar i egen regi eller med hjälp av upphandlade konsulter.

I listan nedan syns genomförda och kommande kurser. För mer info och anmälan se Länsstyrelsens kalender.

Erfaträff: dikalvsproduktion 18 augusti 2022

Välkommen på ERFA-träff för dikalvsproducenter i Södermanlands län!

Mer infomation

Fältvandring Skilleby Trädgård: bevattning 29 juni 2022

Tillgång till vatten och rätt bevattningsstrategi är en avgörande del i framgångsrik fältmässig yrkesodling. Vilka förutsättningar, rutiner och utrustning krävs för ett lyckat resultat.

Mer information

Beskärning av fruktträd på svagväxande grundstam - digital kurs 20 januari 2022

Föreningen Sörmlandsäpplen och Länsstyrelsen bjuder in till kurs i beskärning av produktionsträd i kommersiell intensivodling. Lärare är Fredrik Björklund, rådgivare inom fruktodling från Finland.

Mer information

Beskärning av fruktträd på svagväxande grundstam - digital kurs 14 januari 2022

Föreningen Sörmlandsäpplen och Länsstyrelsen bjuder in till kurs i beskärning av produktionsträd i kommersiell intensivodling. Lärare är Fredrik Björklund, rådgivare inom fruktodling från Finland.

Mer information

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling 12 nov 2021

Föreningen Sörmlandsäpplen och Länsstyrelsen bjuder in till en fördjupande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling uppdelad på tre tillfällen - 12, 13 och 19 november.

Mer information

Temadag om gårdsslakt 8 nov 2021

Ekologiska lantbrukarna organiserar en temadag om gårdsslakt, i samarbete med Länsstyrelsen Södermanlands län.

Jordanalys och näringsbehov för fruktodlingar 2 juni 2021

Under en heldag med Kirsten Jensen, rådgivare för bl a fruktodling vid länsstyrelsen i Västra Götaland, lär vi oss hur vi räknar ut näringsbehovet i våra fruktodlingar utifrån resultatet av jordprover.

Gröngödsling för perenna kulturer - är det möjligt? 19 mars 2021

Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Mer information

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen 12 mars 2021

Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Mer information

Kurs i ekologisk växtnäring 11,18 december 2020

Lyssna när några av Sveriges duktigaste rådgivare föreläser
om sina försök och erfarenheter.

Mer information

Tema: Jordhälsa 13 november -2020

Genom att använda regenerativa odlingsmetoder och ta hjälp av mikrobiologin i marken kan man bygga upp jordhälsan och samtidigt lagra in kol i marken.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk fruktodling 6-7 november 2020

Mer information kommer inom kort.

Grundkurs i ekologisk potatisodling 3 november 2020

Välkommen på grundkurs i ekologisk potatisodling. Kursledare är potatiskonsult Åsa Rölin.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Fältvandring Jordhälsa på Vigelshus gård 29 juni 2020

I Samarbete med Ekologiska lantbrukarna bjuder Länsstyrelsen in till fältvandring på Vigelshus gård i Sala, tema Jordhälsa

Mer information

Inställd Grundkurs i ekologisk potatisodling 24 april 2020

Välkommen på grundkurs i ekologisk potatisodling. Kursledare är potatiskonsult Åsa Rölin.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Ogräsbekämpning i ekologisk trädgårdsodling 6 mars 2020

För att få kontroll på ogrästrycket i ekologisk odling krävs ett helhetsgrepp. Det är lika viktigt med förebyggande som direkta åtgärder.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk nötköttsproduktion 3 mars 2020

Lyssna på inspirerande föreläsningar om regler och certifiering för ekologisk nötköttsproduktion. Vi tittar närmare på ekologisk vallodling, odling av spannmål, proteinfoder, foderstater, och olika produktionsformer.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Träff om sociala medier och marknadsföring för ekologiska producenter 25 februari 2020

Hur kan flera företag marknadsföra sig tillsammans, vilka plattformar bör man välja för att hitta rätt kundgrupp och hur profilera sig som företag?

mer information Öppnas i nytt fönster.

Föreläsning - Jordhälsa 14 februari

Genom att använda regenerativa odlingsmetoder och ta hjälp av mikrobiologin i marken kan man bygga upp jordhälsan och samtidigt lagra in kol i marken.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Tema trädgård Logistik och försäljning 28 februari 2020

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ett ekologiskt trädgårdsföretag. Den 28 januari samlas vi och pratar om försäljning och logistik!

mer information Öppnas i nytt fönster.

Tema trädgård Affärsutveckling 3 december 2019

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ett ekologiskt trädgårdsföretag. Den 3 december samlas vi och pratar om affärsutveckling!

mer information Öppnas i nytt fönster.

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling 8-9 november 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en fortsättningskurs i ekologisk fruktodling.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Kurs i ekologisk växtodling 30 oktober 2019

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Hushållningssällskapet en kurs för dig som funderar på eller nyligen gjort en omställning
till ekologisk växtodling. Målet är att du ska få ökade
kunskaper för att uppnå bra skördar på både kort och lång sikt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Studieresa Hermelins trädgård 20 oktober 2019

Sedan 2014 driver Magdalena och Olof Hermelin företaget Hermelins grönsaker. En småskalig och kravmärkt grönsaksodling, på 9 ha, med ett trettiotal grönsaker som odlas på friland efter säsong.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk bärodling 26-27 april 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk bärodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av bärodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Fältvandring besök på Ramsund, en blivande fruktodling 24 april 2019

Onsdag den 24 april besöker vi Ramsund, utanför Eskilstuna, där Patrik Andersson planerar att anlägga en fruktodling.

mer information

Kurs i bevattning i trädgårdsodling 22 maj 2019

Tillgång till vatten och rätt bevattningsteknik är en förutsättning för att kunna bedriva kommersiell trädgårdsodling – odling av grönsaker på friland eller frukt- och bärodling. Kursen vänder sig till som odlar eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling och vill lära dig mer om bevattning.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Gräsbeteskött 7 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Grönsaker 11 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Spannmål, baljväxter och specialgrödor 

15 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Storkök och restaurang 21 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Studieresa Holistic management 16 oktober 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland anordnar Hushållningssällskapet en studieresa på temat Holistic Management med inriktning mot betesdrift. Holistic management är ett driftledningsverktyg som bidrar till att optimera ekosystemprocesser, ofta med hjälp av betesdjur. Genom att planera betesdriften utifrån en helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna går det att öka avkastningen på betet och samtidigt bidra till att marken inte blir lika känslig för vädersvängningar såsom torka och skyfall.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk äppelodling 9-10 november 2018

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk äppelodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av äppelodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande.

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Västra Götalands län tar årligen fram aktuella bidragskalkyler som omfattar de vanligast förekommande grödorna.

Bidragskalkyler Öppnas i nytt fönster. 

Nyhetsbrev

Länsstyrelsens nyhetsbrev skickas ut till länets ekologiska lantbrukare flera gånger per år. Innehållet består av nya rön och forskning inom ekologisk produktion samt praktiska tips och råd inom området. Men även aktuell lagstiftning och stödinformation samt tips på olika aktiviteter och aktuella evenemang inom regionen.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping