Ekologisk produktion

ekologisk produktion

Länsstyrelsen driver egna kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt inom ekologisk produktion. Syftet är en ökad omläggning och nyetablering så att fler sörmländska ekologiska produkter kan nå marknaden! Här får du information om tillgänglig rådgivning, fältvandringar, kurser samt aktuella bidragskalkyler.

Rådgivningsbesök och Corona
Vi gör fortsatt rådgivningsbesök men med extra försiktighet. Vi följer myndigheternas rekommendationer som kan ändras snabbt. Vi träffas bara om alla är friska, enbart utomhus och håller lite extra avstånd till varandra.

Rådgivning

För närvarande finns inga avtal om rådgivning inom växtodling, mjölk eller nötkött. Under våren 2021 kommer upphandling av enskild ekologisk rådgivning genomföras.

Mer information kommer inom kort!

Rådgivning inom frukt och bär

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt eller bär prioriteras för rådgivning med gårdsbesök.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Enskild rådgivning inom ekologisk potatis och frilandsgrönsaker, ägg och fjäderfä

Länsstyrelsen i Södermanland ingår i ett länsöverskridande samarbete för att erbjuda rådgivning inom dessa produktionsgrenar.

Läs mer om rådgivning om potatis och frilandsgrönsaker samt ägg och fjäderfä på Länsstyrelsen Stockholms läns webbplats Öppnas i nytt fönster.

Kompetensutveckling

Länsstyrelsen organiserar kompetensutveckling såsom kurser, studieresor och fältvandringar i egen regi eller med hjälp av upphandlade konsulter.

Här listas vad som är aktuellt just nu:

Gröngödsling för perenna kulturer - är det möjligt? 19 mars

Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Mer information

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen 12 mars

Aktiviteten arrangeras i samarbete med Föreningen Sörmlandsäpplen men riktar sig självklart till alla odlare som är intresserade av att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar.

Mer information

Kurs i ekologisk växtnäring 11,18 december

Lyssna när några av Sveriges duktigaste rådgivare föreläser
om sina försök och erfarenheter.

Mer information

Tema: Jordhälsa 13 november

Genom att använda regenerativa odlingsmetoder och ta hjälp av mikrobiologin i marken kan man bygga upp jordhälsan och samtidigt lagra in kol i marken.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk fruktodling 6-7 november

Mer information kommer inom kort.

Grundkurs i ekologisk potatisodling 3 november

Välkommen på grundkurs i ekologisk potatisodling. Kursledare är potatiskonsult Åsa Rölin.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Fältvandring Jordhälsa på Vigelshus gård 29 juni

I Samarbete med Ekologiska lantbrukarna bjuder Länsstyrelsen in till fältvandring på Vigelshus gård i Sala, tema Jordhälsa

Mer information

Inställd Grundkurs i ekologisk potatisodling 24 april

Välkommen på grundkurs i ekologisk potatisodling. Kursledare är potatiskonsult Åsa Rölin.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Ogräsbekämpning i ekologisk trädgårdsodling 6 mars 2020

För att få kontroll på ogrästrycket i ekologisk odling krävs ett helhetsgrepp. Det är lika viktigt med förebyggande som direkta åtgärder.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk nötköttsproduktion 3 mars 2020

Lyssna på inspirerande föreläsningar om regler och certifiering för ekologisk nötköttsproduktion. Vi tittar närmare på ekologisk vallodling, odling av spannmål, proteinfoder, foderstater, och olika produktionsformer.

Mer information Öppnas i nytt fönster.

Träff om sociala medier och marknadsföring för ekologiska producenter 25 februari 2020

Hur kan flera företag marknadsföra sig tillsammans, vilka plattformar bör man välja för att hitta rätt kundgrupp och hur profilera sig som företag?

mer information Öppnas i nytt fönster.

Föreläsning - Jordhälsa 14 februari

Genom att använda regenerativa odlingsmetoder och ta hjälp av mikrobiologin i marken kan man bygga upp jordhälsan och samtidigt lagra in kol i marken.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Tema trädgård Logistik och försäljning 28 februari 2020

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ett ekologiskt trädgårdsföretag. Den 28 januari samlas vi och pratar om försäljning och logistik!

mer information Öppnas i nytt fönster.

Tema trädgård Affärsutveckling 3 december 2019

Utbildningsdag för dig som driver, eller vill driva, ett ekologiskt trädgårdsföretag. Den 3 december samlas vi och pratar om affärsutveckling!

mer information Öppnas i nytt fönster.

Fortsättningskurs i ekologisk fruktodling 8-9 november 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en fortsättningskurs i ekologisk fruktodling.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Kurs i ekologisk växtodling 30 oktober 2019

På uppdrag av Länsstyrelsen organiserar Hushållningssällskapet en kurs för dig som funderar på eller nyligen gjort en omställning
till ekologisk växtodling. Målet är att du ska få ökade
kunskaper för att uppnå bra skördar på både kort och lång sikt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Studieresa Hermelins trädgård 20 oktober 2019

Sedan 2014 driver Magdalena och Olof Hermelin företaget Hermelins grönsaker. En småskalig och kravmärkt grönsaksodling, på 9 ha, med ett trettiotal grönsaker som odlas på friland efter säsong.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk bärodling 26-27 april 2019

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk bärodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av bärodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Fältvandring besök på Ramsund, en blivande fruktodling 24 april 2019

Onsdag den 24 april besöker vi Ramsund, utanför Eskilstuna, där Patrik Andersson planerar att anlägga en fruktodling.

mer information

Kurs i bevattning i trädgårdsodling 22 maj 2019

Tillgång till vatten och rätt bevattningsteknik är en förutsättning för att kunna bedriva kommersiell trädgårdsodling – odling av grönsaker på friland eller frukt- och bärodling. Kursen vänder sig till som odlar eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling och vill lära dig mer om bevattning.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Gräsbeteskött 7 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Grönsaker 11 februari 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Spannmål, baljväxter och specialgrödor 

15 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Nya marknader för hållbart jordbruk - Storkök och restaurang 21 mars 2019

Tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland anordnar BERAS 4 seminarier med fokus på nya marknadsmöjligheter inom hållbart jordbruk. Tanken är att sammanföra producenter och konsumenter, säljare och köpare, lantbrukare och avnämare för att diskutera hur vi kan möta den ökade efterfrågan på mat som är producerad på ett hållbart och klimatvänligt sätt.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Studieresa Holistic management 16 oktober 2018

På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland anordnar Hushållningssällskapet en studieresa på temat Holistic Management med inriktning mot betesdrift. Holistic management är ett driftledningsverktyg som bidrar till att optimera ekosystemprocesser, ofta med hjälp av betesdjur. Genom att planera betesdriften utifrån en helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna går det att öka avkastningen på betet och samtidigt bidra till att marken inte blir lika känslig för vädersvängningar såsom torka och skyfall.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Grundkurs i ekologisk äppelodling 9-10 november 2018

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk äppelodling. Kursen är öppen för alla som är intresserade av äppelodling men vänder sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Södermanland och Mälardalen.

mer information Öppnas i nytt fönster.

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande.

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Västra Götalands län tar årligen fram aktuella bidragskalkyler som omfattar de vanligast förekommande grödorna.

Bidragskalkyler Öppnas i nytt fönster. 

Nyhetsbrev

Länsstyrelsens nyhetsbrev skickas ut till länets ekologiska lantbrukare 4 gånger per år. Innehållet består av nya rön och forskning inom ekologisk produktion samt praktiska tips och råd inom området. Men även aktuell lagstiftning och stödinformation samt tips på olika aktiviteter och aktuella evenemang inom regionen:

Nyhetsbrev 1/19

Nyhetsbrev 2/19

Nyhetsbrev 3/19

Nyhetsbrev 4/19

Nyhetsbrev 1/20 Öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 2/20 Öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 3/20

Nyhetsbrev 4/20 Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev 1/21

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Jenny Askenfelt

Handläggare Landsbygdsutveckling

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping