Risk för gräsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ekologisk produktion

ekologisk produktion

Landsbygdsprogrammet erbjuder kostnadsfri rådgivning för dig som vill utveckla ny eller redan befintlig ekologisk produktion inom lantbruk och trädgård. Syftet är en ökad omläggning och nyetablering så att fler ekologiska produkter kan nå marknaden! Här får du information om tillgänglig rådgivning, fältvandringar, kurser samt aktuella bidragskalkyler.

Rådgivning

Kontakt

Kontakta rådgivaren direkt om du är intresserad av rådgivning

Ekologisk växtodling

Agrodynamik AB; Wijnand Koker

Telefon 070-562 17 87

E-post wijnand.koker@telia.com


Hushållningssällskapet; Emma Wendel

Telefon 018-56 04 18, 070-338 55 58

E-post emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Ekologisk mjölk eller nötköttsproduktion


Hushållningssällskapet; Emma Wendel

Telefon 018-56 04 18, 070-338 55 58

E-post emma.vendel@hushallningssallskapet.se

Rådgivning inom frukt och bär

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt eller bär prioriteras för rådgivning med gårdsbesök.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Kompetensutveckling

Länsstyrelsen organiserar kompetensutveckling såsom kurser, studieresor och fältvandringar i egen regi eller med hjälp av upphandlade konsulter.

För mer info och anmälan se Länsstyrelsens kalender.

vall

Bidragskalkyler

Du kan ta hjälp av en bidragskalkyl för att beräkna lönsamheten för olika handlingsalternativ, produkter, avdelningar eller liknande.

I en bidragskalkyl tar du endast med särintäkter* och särkostnader*. Särintäkter minus särkostnader är lika med täckningsbidraget. Täckningsbidraget ska täcka företagets övriga kostnader (samkostnader*) och ge vinst. Bidragskalkyler används främst för kortsiktiga analyser och det är viktigt att tänka på att inte alla kostnader är medräknade.

Västra Götalands län tar årligen fram aktuella bidragskalkyler som omfattar de vanligast förekommande grödorna.

Bidragskalkyler Öppnas i nytt fönster. 

Nyhetsbrev

Länsstyrelsens nyhetsbrev skickas ut till länets ekologiska lantbrukare flera gånger per år. Innehållet består av nya rön och forskning inom ekologisk produktion samt praktiska tips och råd inom området. Men även aktuell lagstiftning och stödinformation samt tips på olika aktiviteter och aktuella evenemang inom regionen.

Logotyp europeiska jordbruksfonden

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss