Stolt Mat i Sörmland

Stolt Mat är ett samarbetsprojekt med syfte att informera, inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet. Länsstyrelsen är en del av Stolt Mat och arbetet med utvecklingen av Sörmlands livsmedelsproduktion.

Sörmland är en av Sveriges starkaste matregioner med goda förutsättningar att producera mat från jord till bord. Länet har bördiga jordar, närhet till stora marknader och inte minst drivna entreprenörer och duktiga mathantverkare.

Stolt Mat i vänder sig till alla som arbetar med mat, njuter av mat och ser mat som en viktig utvecklingsresurs för sörmland. Målgruppen är företagare, anställda i privat och offentlig verksamhet, beslutsfattare och tjänste­män i offentligt finansierad verksamhet samt personer i regionala organisationer och intresseorganisationer.

Vår regionala livsmedelsstrategi

Länsstyrelsen arbetar inom Stolt Mat för att vara med och utveckla och främja matregionen sörmland. Nätverk mellan olika aktörer i livsmedelskedjan skapar fler möjligheter till nära samverkan, från jord till bord.

Inom den regionala livsmedelsstrategin Öppnas i nytt fönster. arbetar vi med fem utpekade områden inom livsmedelsproduktion. Stolt Mat omfattar på olika sätt alla de områdena på vägen mot målet för strategin - en ökad och hållbar livsmedelskedja.

De fem utpekade områdena inom strategin är:

  • Kunskap och teknik för ökad konkurrenskraft
  • Regler och villkor
  • Förutsättningar för företagande
  • Sörmländsk matidentitet
  • Ökad hållbar produktion

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss