Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kompetensutveckling och rådgivning

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom flera områden.

Vi har kurser och rådgivning inom bland annat

  • fårskötsel
  • ekologisk produktion
  • effektivt användande av växtnäring
  • kommersiell service
  • besöksnäring
  • betesmarker och slåtterängar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping