Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Löddeköpinge och andra köpingeorter

Dalköpinge, fornlämning efter kapell.

Köpingeorterna var koncentrerade till Skånes väst och sydkuster som Köpinge, Löddeköpinge och Hököpinge på västkusten, Västra- Mellankyrkoköpinge, Kyrkoköpinge och Dalkyrkoköpinge på sydvästkusten och Stora och Lilla Köpinge på sydostkusten.

Köpingeorter

Under vikingatiden skedde en bebyggelseexpansion och nya byar etablerades i Skåne. Med strategiska lägen en bit från kusten, i anslutning till åar, grundades så kallade köpingeorter. Ordet köping kommer förmodligen från engelskans ceaping som betyder handelsplats eller fornsaxiskans copunga vilket betyder köpande eller köp.

Köpingeorterna var koncentrerade till Skånes väst- och sydkuster som Köpinge, Löddeköpinge och Hököpinge på västkusten, Västra- Mellankyrkoköpinge, Kyrkoköpinge och Dalkyrkoköpinge på sydvästkusten och Stora och Lilla Köpinge på sydostkusten. Även på ostkusten fanns köpingeorter som Elleköpinge och Gärds Köpinge i närheten av Åhus.

Löddeköpinge

Löddeköpinge är en av dessa stora vikingatida handelsplatser som varit föremål för omfattande arkeologiska undersökningar. Löddeköpinge är beläget vid Lödde å, cirka tre kilometer från Öresund och Lommabukten. Av marknadsplatsen syns idag endast resterna efter en vallanläggning. Liknande vallar har påträffats på andra handelsplatser daterade till yngre järnålder, vikingatid.

Marknadsplats

Löddeköpinge har förmodligen främst fungerat som marknadsplats för handel med lokala varor. Avsaknaden av fynd som tyder på handel med mer exklusiva varor, till exempel mynt och vikter, visar att Löddeköpinge varit en plats för handel med framför allt jord- och skogsprodukter och bruksföremål. Utanför marknadsplatsen, under dagens Löddeköpinge, har man vid arkeologiska undersökningar påträffat vikingatida bebyggelse bland annat i form av grophus och gravar. Det stora antalet grophus kan tyda på att här skett en omfattande tillverkning av bruksföremål.

"Lödde kar"

Utanför åmynningen ligger "Lödde kar", en sten- och timmerkonstruktion på 160 gånger 8 meter. Karet har förmodligen fungerat som omlastningsplats för tungt lastade och djupgående skepp som inte kunde gå upp i Lödde å. Lödde kar har daterats till senare delen av vikingatiden, cirka år 950 -1100. Hamnanläggningen ska förmodligen ses i samband med den framväxande kungamakten och etablerandet av ringborgen i Borgeby.

Borgeby

Borgeby var beläget på södra sidan av Lödde å och här fanns ett militärt försvar som kunde garantera en säker lossning, omlastning och förvaring av varorna från skeppen. Under medeltiden flyttades köpingeorternas funktion över till de nya medeltida kuststäderna, som till exempel Trelleborg och Åhus.  

Lästips:

Svanberg, Fredrik och Bengt Söderberg: Porten till Skåne. Löddeköpinge under järnålder och medeltid (2000).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss