Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Möbeltillverkning

Möbelfabrik, Bjärnum

I de norra och skogsrika delarna av Skåne har träråvaran spelat en mycket viktig roll för befolkningen. I dessa skogsbygder var hantverk mer än en binäring, men utan att stora fabriker och industrimiljöer växte fram.I olika delar av denna bygd blev befolkningen specialiserad inom sin nisch och ofta förknippades en produkt med en viss ort som möbeltillverkning i Vittsjö/Bjärnum. Den enda tillverkning där man kan tala om industri var möbeltillverkningen.


På de största möbelfabrikerna kunde antalet anställda uppgå till omkring 60 personer. Det verkliga möbelcentrat i Skåne uppstod i Norra Åkarp, senare känt som Bjärnum, och verksamheten var starkt förknippad med järnvägen, som drogs till orten 1890. Tio år senare uppfördes den första möbelfabriken. Utvecklingen till fabriksdrift skedde snabbt. Antalet invånare i Bjärnum växte och folkmängden mer än fördubblades under 1900-talets första hälft. Det var främst yrkeskunniga arbetare med familjer som flyttade in från grannsocknarna Vittsjö, Verum och Farstorp. I slutet av 1920-talet inleddes en nedgångsperiod som sträckte sig några år in på 1930-talet. Under denna tid etablerades inga fler fabriker i Bjärnum. Trots minskad sysselsättning flyttade fyra möbelsnickare från Bjärnum till Vittsjö och uppförde där en fabrik 1929. Företaget Franklin & Co i Helsingborg blev inom kort delägare. Det nya företaget, Vittsjö Möbelfabrik AB, inriktade sig mot kvalitetsbetonad möbeltillverkning och tillverkade senare bland annat armaturdetaljer för Luxus i Bjärnum. 
  
Möbelindustrin utsattes under 1940-talet för hård konkurrens, då rationell drift med högeffektiva maskiner tvingade flera möbelfabriker att lägga ner produktionen. I både Bjärnum och Vittsjö finns dock möbeltillverkare kvar och Bjärnum är fortfarande ett skånskt centrum för möbelindustri och snickerifabriker. Företaget iab AB är stora inom möbeltillverkning och inriktade på möbler inom utbildning och kontor, vård, laboratorier och rullande material. 
  
Förutom Bjärnum och Vittsjö finns möbelfabriker i Trelleborg och Gärsnäs, i det senare fallet med den skånska rödboken som bas för tillverkningen. Gärsnäs AB, tidigare Herbert Anderssons möbelverkstäder, grundades 1893 på Österlen och de första beställningarna utgjordes av stilmöbler för sovrum och matsal. I slutet av 1920-talet skedde en inriktning mot möbelarkitektur med offentliga uppdrag som följd, till exempel för Malmö stadsteater. Den nya tiden markerades av att den gamla verkstadsbyggnaden revs och en nya modern anläggning uppfördes. Från 1960-talet tillverkar företaget möbler för statliga förvaltningsbyggnader, bibliotek, skolor, sjukhus och servicehem.
 
Lästips:
Från tobakslada till stenbrott (1994). Gärsnäs 100 år 1893-1993 (1993).
Jonsson, Nils: Från slöjd och hantverk till möbelfabrik i Göinge (1969).               

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss