Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i formuläret och skicka in. Det är viktigt att du beskriver tydligt vad du vill göra, var du vill genomföra åtgärden och varför.

Mer information om vad som gäller för strandskyddsdispens, avgift för ansökan med mera hittar du på sidan Strandskyddsdispens.

Strandskyddsdispens

Ansökan om dispens gör du oftast hos kommunen

Observera att det i de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Fyll i formuläret för att ansöka


I de flesta fall är det din kommun som beslutar om strandskyddsdispens. Om dispensen gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller åtgärder i vissa skyddade områden ska du ansöka via Länsstyrelsen.
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet? * (obligatorisk)
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet?

Sökande * (obligatorisk)
Sökande
Fastighetsägare * (obligatorisk)
Fastighetsägare
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?

Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.
Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rättsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon till växeln 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss