Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Innan du kan skicka en ansökan om tillstånd för ett Natura 2000-område behöver du genomföra ett samråd och ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Kontakta oss så hjälper vi dig genom processen.

Ansökan om tillstånd görs på två olika sätt, beroende på om området också har ett annat skydd eller inte:

 • om området inte har ett annat skydd så ansöker du om tillstånd via blankett.
 • om Området har ett annat skydd använder du e-tjänsten.

Ansök om tillstånd för Natura 2000-område utan annat skydd

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:

  Anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd vid påverkan på Natura 2000-område Word, 366 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka in blanketten med miljökonsekvensbeskrivningen till orebro@lansstyrelsen.se eller:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Vatten och Naturmiljö
  701 86 Örebro

Ansök om tillstånd för område som har annat skydd

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd.

Bevarandeplaner

I Örebro län finns 144 Natura 2000-områden. Vad som ska gälla för varje enskilt Natura 2000-område finns i en särskild bevarandeplan, en för varje område. Den beskriver mer exakt vilka värden som ska bevaras och vilka åtgärder som behöver göras för att bevara arter och naturtyper i området. Syftet och målet med bevarandet beskrivs.

I bevarandeplanen görs också en bedömning om det finns behov av restaurering och vilket skydd eller skötsel som behövs. Planen redogör för vilka verksamheter eller åtgärder som eventuellt kan hota de arter eller livsmiljöer som ska skyddas enligt Natura 2000. Bevarandeplanerna innehåller viktig information för tillståndsprövningar. Bevarandeplanerna är levande dokument som kan uppdateras när vi får mer kunskap om området.

Bo SE0240128 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broby äng SE0240125 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dovrasjödalen SE0240051 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Geråsen SE0240062 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Glottrakärret Venerna SE0240079 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Herrfallsäng SE0240053 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvismarens naturreservat SE0240058 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindhult SE0240126 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nalavibergs ekäng SE0240057 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orrkulla SE0240114 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prästgården SE0240150 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skåle SE0240111 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sköllersta prästäng SE0240069 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotterns skärgård SE0240011 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stora Kortorp SE0240137 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svennevadsån SE0240164 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomta hagar SE0240116 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ullavi SE0240113 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viby ekäng SE0240118 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berga SE0240152 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Berget SE0240158 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brunstorpskärret SE0240029 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ekeby Almby SE0240155 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fåran SE0240083 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grythem SE0240108 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hässelkulla SE0240123 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klockarudden SE0240112 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Latorpsängarna SE0240017 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lindön SE0240136 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mantorp SE0240074 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olles hage SE0240101 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Oset Rynningeviken SE0240059 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slyte SE0240109 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotterns skärgård SE0240011 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sörön SE0240082 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tysslingen SE0240156 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tåsta SE0240094 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ånnaboda SE0240131 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Trolldalen SE0240027 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss