Länsstyrelsen Jämtland – Privat

Länsstyrelserna, logotyp

Under hösten 2019 kommer landshövding Jöran Hägglund tillsammans med länsråd Susanna Löfgren att besöka länets samtliga kommuner.

Fossilbränslefritt 2030

Från Paris till Jämtlands län!
I oktober 2019 antogs Fossilbränslefritt 2030 – en ny strategi för Jämtlands län. Den ska visa vägen för hur vi tillsammans når det mål som världens länder kom överens om i Parisavtalet.

Natural spruce branches, needles closeup. Christmas greens

Det regionala skogsprogrammet är en satsning för att nå regeringens vision för skogens bidrag till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt utvecklingen av växande bioekonomi.

Inbjudan Regiondagen 2019

Den 15 november hålls Regiondagen 2019 med temat regional utvecklingsstrategi.
Målgrupper är tjänstepersoner, förtroendevalda, representanter för verksamheter inom näringsliv och civilsamhälle.

älghorn

Här hittar du information om årets jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten till Länsstyrelsen.