Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Näringslivet – en nyckelspelare i totalförsvaret

Man står framför en stor projektorduk som visar en liten texten "Your comfort zone" och "Where the magic happens".

Thomas Lindberg berättade hur Länsstyrelsen ser på näringslivets roll i uppbyggnaden av totalförsvaret. Foto: Claes Ahlström/Länsstyrelsen Jämtlands län

I händelse av krig får näringslivet en central roll för att trygga samhällets stabilitet. Den 23 april samlades företagare från Jämtland och Trøndelag i Storlien för konferensen Leverans och försvar 2024.

Ett övergripande mål för totalförsvaret är att så mycket som möjligt ska fungera så normalt som möjligt. Med tanke på hur viktiga våra arbetsplatser är för medborgarna – både ekonomiskt och socialt – förstår man att försvarsviljan är beroende av att de kan fortsätta sin verksamhet även under störda förhållanden.

Fyra aktuella hot

Talarlistan under konferensen i Storlien innehöll landshövding Marita Ljung, Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk och representanter för både Försvarsmakten och producenter av försvarsmaterial. Moderator var tv-profilen Marcus Noterius.

Förutom landshövdingen representerades Länsstyrelsen av biträdande beredskapsdirektör Thomas Lindberg. Hans presentation handlade om motståndskraft och företagens viktiga betydelse i det civila försvaret. Som konkreta exempel nämnde han fyra risker som alla företag bör vara förberedda på:

  1. Cyberattacker. Härjedalen, Strömsund och Räddningstjänsten har redan blivit utsatta. Hur undviker man att bli nästa offer?
  2. Långvariga elavbrott. Vilka företag har reservaggregat och fulltankade bilar?
  3. Brutna leveranskedjor. Nästan alla företag på konferensen hade känt av störningar när ett fraktfartyg satte sig på tvären i Suezkanalen i mars 2021.
  4. Tapp av personal. Personal som är krigsplacerad hos andra arbetsgivare kommer att försvinna omedelbart vid höjd beredskap.

Som avslutning fick åhörarna med sig uppmaningen att träna. Förmågan att kunna fortsätta sin verksamhet under höjd beredskap ökar bara marginellt om man aldrig övar, utvärderar och förbättrar regelbundet.

Konferensen Leverans och försvar 2024

Konferensen på Storliens Högfjällshotell den 23–24 april arrangerades av IUC-Z, en sammanslutning av 70 små och medelstora tillverkningsföretag i Jämtlands län, och MIDSEC en norsk motsvarighet för företag inom försvars- och säkerhetssektorn.

  • Vilka är totalförsvarets behov?
  • Vilken beredskap förväntas av företagen och näringslivet?
  • Hur fungerar näringslivet och samhället under en kris eller krig?
  • Klarar logistiken samhällets behov vid påfrestningar?

Syftet med konferensen var att diskutera, nätverka och hitta nya samarbetsmöjligheter som leder till nya och fler affärer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss