Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 maj 2024 klocka 12.10 - 12.55

Dagens rätt: Stärkt rättighetsskydd för personer med funktionsnedsättning

Illustration av två personer som sitter vid ett bord och samtalar.

Vad krävs för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning? Varmt välkommen till ”Dagens rätt” – ett lunchseminarium om mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter är ett åtagande som rör hela den offentliga förvaltningen. Till stor del förverkligas människors rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Med utgångspunkt i granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter lyfter vi i denna föreläsningsserie upp aktuella utmaningar på lokal och regional nivå.

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg och Jämtlands län.

Vad krävs för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?

Funktionsrättskonventionen (CRPD) har inte fått fullt genomslag i Sverige. Det visar den granskning som nyligen gjorts av FN:s granskningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Generellt har personer med funktionsnedsättning sämre levnadsvillkor än övriga befolkningen.

Med utgångspunkt i granskningen lyfts under denna föreläsning vilka områden som är särskilt viktiga att vi inom offentlig verksamhet arbetar vidare med för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Ett särskilt fokus kommer att läggas på frågor som handlar om våld, tvång och begränsningar inom vård- och stödinsatser.

Föreläsare: Mikael Ståhl, utredare Myndigheten för Delaktighet (MFD).

Vad?

Digitala lunchseminarier om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet

Hur?

Hämta lunchen, koppla upp dig vid din egen dator och ta del av aktuell kunskap om mänskliga rättigheter och dess utmaningar i Sverige.

När?

Sex tillfällen under 2024: 27/3, 24/4, 29/5, 25/9, 30/10, 27/11. Tid: 12:10-12:55.

För vem?

Medarbetare inom kommun, region och statliga myndigheter. Även de som arbetar inom förening eller i andra organisationer och företag och privatpersoner är välkomna.

Anmälan

Är du intresserad av att delta? Då anmäler du dig via Länsstyrelsen Västerbotten:

Dagens rätt - del 3 av 6, Länsstyrelsen Västerbotten

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
26 maj 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss