Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen har Varbi som rekryteringsverktyg. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser registrerar du dig på Varbis webbplats.

Prenumerera på Länsstyrelsen Jämtland läns jobbannonser Länk till annan webbplats.

Lediga jobb

 

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

 • Dammsäkerhetshandläggare

  Beskrivning
  Miljöskyddsfunktionen med 17 medarbetare är en av två funktioner inom Djur- och miljöenheten. Våra arbetsuppgifter ligger inom miljöbalkens områden...

 • Handläggare områdesskydd

  Beskrivning
  Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det
  regionala arbetet avseende naturvård, biologisk...

 • Naturärendehandläggare

  Beskrivning
  Naturskyddsfunktionen med 17 medarbetare är en av fyra funktioner inom Naturvårdsenheten. Vi arbetar främst med områdesskydd, åtgärdsprogram för...

 • Handläggare reviderade skötselplaner

  Beskrivning
  Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att, utifrån olika aktörers ansvarsområden, leda och samordna det
  regionala arbetet avseende naturvård, biologisk...

 • Jurist till Länsstyrelsen Jämtlands län

  Beskrivning
  Nu söker vi en juristkollega till Rättsfunktionen som finns inom Enheten för lednings- och verksamhetsstöd. Att arbeta som jurist hos oss kommer ge...

 • Naturvårdshandläggare med inriktning mot viltfrågor

  Beskrivning
  Viltfunktionen är en av fyra funktioner inom Naturvårdsenheten. Funktionens medarbetare arbetar aktivt med förvaltning av länets viltstammar och...

Marina, Eva och Kenth söker nya arbetskamrater.

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Rätt att överklaga har den som beslutet angår, det vill säga i regel den som har sökt anställningen.

Chef naturförvaltningsfunktionen vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Mattias Vestfält, som chef naturförvaltningsfunktionen vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-05-16.

Handläggare restaurering våtmarker vid Naturvårdsenheten och Vattenenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Anna Stefansson, Lotta Jakobsson, Ida Rundström och Petter Hessle, som handläggare restaurering våtmarker vid Naturvårdsenheten och Vattenenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-05-08.

Handläggare områdesskydd vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Erik Lundmark, som Handläggare områdesskydd vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-05-06.

Handläggare invasiva främmande arter vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Elin Rydevik, som Handläggare invasiva främmande arter vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-04-30.

Samhällsplanerare/planarkitekt vid Samhällsenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Albin Lindeskär, som Samhällsplanerare/planarkitekt vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-04-23.

Handläggare klimatklivet och miljömålsarbete vid Samhällsenheten

Länsstyrelsen beslutar att anställa Moa Breivik, som handläggare klimatklivet och miljömålsarbete vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2024-04-17.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss