Prenumerera på jobbannonser

Länsstyrelsen har Varbi som rekryteringsverktyg. Om du vill prenumerera på jobbannonser från en eller flera länsstyrelser registrerar du dig på Varbis webbplats.

Prenumerera på Länsstyrelsen Jämtland läns jobbannonser Länk till annan webbplats.

Lediga jobb

 

Vill du jobba hos oss? Här hittar du de tjänster som vi för tillfället annonserar ut.

  • Byggnadsantikvarie

    Beskrivning
    Vi söker en byggnadsantikvarie till funktionen för samhällsplanering och kulturmiljö.

    Funktionen för samhällsplanering och kulturmiljö är nybildad...

Marina, Eva och Kenth söker nya arbetskamrater.

Besluten kan överklagas till Statens Överklagandenämnd.

Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Beslut

Länsstyrelsen har beslutat att avbryta rekrytering avseende Funktionschef vid Samhällsenheten, dnr: 112-844-2023.

Beslutet att avbryta anställningsförfarandet får inte överklagas, 21 § 2 st. Anställningsförordningen.

Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Katarina Lindqvist och Jan Östling, som Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2023-03-27

Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Cecilia Jansson, som Naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla 2023-03-16

Beslut

Länsstyrelsen har beslutat att avbryta rekrytering avseende fältkontrollanter jordbrukarstöd, dnr: 112- 845-2023. Beslutet att avbryta anställningsförfarandet får inte överklagas, 21 § 2 st. Anställningsförordningen.

Du kan överklaga vårt beslut

Önskar du överklaga beslut om anställning ska det ske skriftligt till:
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Registrator
831 86 ÖSTERSUND

Ange i överklagan vilken anställning det gäller. Länsstyrelsen måste fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på Länsstyrelsen anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Länsstyrelsen sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning. För att få anställningen genom att överklaga måste du kunna visa att du själv är skickligare för det lediga arbetet än den som fick tjänsten.

Kontakt