Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Arrende inom renbetesfjäll

Här nedan har du information om hur du kan överta ett arrende, säga upp ett arrende eller ansöka om en ny markupplåtelse. Det är viktigt att du skickar in din ansökan i mycket god tid (minst sex månader) för att vara säker på att den ska hinna handläggas och du kan få besked från oss.

Överta befintligt arrende

Om du vill ta över ett befintligt arrende behöver du fylla i nedanstående blankett och skicka som brev till oss på Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

Förutom blanketten ska en handling som styrker överlåtelsen bifogas till ansökan, exempelvis en kopia av bouppteckning, köpekontrakt, gåvobrev. Eventuell fullmakt från medsökande ska också bifogas

Övertagande av arrende Pdf, 122.1 kB.

Vill du säga upp ett arrende

Om du vill säga upp ett arrende skriver du ett brev till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund med följande innehåll:

  • arrendets diarienummer
  • arrendatorns för- och efternamn
  • arrendatorns personnummer
  • arrendatorns signatur.

Ansökan om upplåtelse

Upplåtelse av statens mark på renbetesfjäll.
Om du vill ha en bekräftelse på din ansökan behöver du fylla i en giltig e-postadress.
Vad ansökan avser
Ansökan avser uppförande eller innehavande av ... * (obligatorisk)
Ansökan avser uppförande eller innehavande av ...Koordinater
Koordinater


Om möjligt ange platsens koordinater i RT90 eller SWEREF 99 (TM).Renskötande medlem i samebyn
Renskötande medlem i samebynKontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss