Organiserade aktiviteter och verksamheter på renbetesfjäll

Om du ska arrangera en organiserad aktivitet eller bedriva verksamhet på renbetesfjäll kan det finnas risk för störningar - på fjällnaturen, andra besökare och på rennäringen. Även mellan olika verksamhetsutövare kan krockar uppstå. Du kan då i förväg behöva kontakta Länsstyrelsen, antingen för att vi ska kunna hjälpa dig att genomföra en så bra aktivitet som möjligt eller för att du ibland också kan behöva ansöka om markupplåtelse.

Organiserat friluftsliv och naturturism på renbetesfjällen

Ska du arrangera en tur eller annan verksamhet på renbetesfjäll för en skolklass, företagsgrupp, förening eller liknande? Då är det bra om du tar kontakt med oss på Länsstyrelsen i god tid (en månad) innan genomförande. Organiserat friluftsliv är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är dock knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har du som arrangör av organiserade aktiviteter ett särskilt ansvar i synnerhet på känsliga marker som just renbetesfjällen är. På dessa kartor kan du se om din planerade aktivitet/verksamhet ligger på renbetesfjäll:

Karta över den södra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Karta över den norra delen av renbetesfjällen Pdf, 1.8 MB.

Läs mer hos Naturvårdsverket om organiserat friluftsliv. Länk till annan webbplats.

För att skapa förutsättningar för en bättre upplevelse och undvika störningar på rennäringen rekommenderar därför Länsstyrelsen att du som arrangör av organiserat friluftsliv redan i planeringsstadiet tar kontakt med oss, även om aktiviteten omfattas av allemansrätten. Vi kan då bidra med information som kan vara viktig för dig att känna till, informera berörd sameby om din planerade aktivitet och även vidarebefordra eventuella synpunkter och önskemål från samebyn till dig som arrangör. Vår förhoppning är att detta ska ge möjlighet att skapa hållbara, fina fjällupplevelser samtidigt som risken för störningar och intressekrockar minskar.

För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt, kontakta oss i god tid (helst senast en månad i förväg) och ange:

  • Kontaktuppgifter
  • Planerad tid och plats för aktiviteten
  • Ungefärligt upplägg

Skicka ditt meddelande till jamtland@lansstyrelsen.se.
Märk meddelandet med Organiserad verksamhet på renbetesfjäll.

Kontakt

Ingrid Nilsson

jurist

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss