Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Drift och underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

Tillstånd och godkännande

Tänk på att det kan krävas tillstånd och godkännanden för att genomföra ditt projekt. Det är du som sökande som har skyldighet att ordna dessa. Från Länsstyrelsen Jämtlands län kan följande vara aktuellt:

 • Åtgärder i naturmiljöer, exempelvis elljusspår och kabeldragningar, ska anmälas för samråd. Åtgärder finansierade med bygdemedel ligger oftast under punkt 1 och 5. Åtgärder i naturmiljöer kan även vara föremål för terrängkörningsdispens, om det krävs körning med fyrhjuling eller andra motorfordon.
 • Åtgärder i vattenområden, exempelvis renovering eller nybyggnation av bryggor, pirar eller mindre dammar ska föregås av anmälan om vattenverksamhet.

Ansökningar i Jämtlands län

Ansökningar om bygdemedel för allmänna ändamål handläggs av oss, och de berörda kommunerna är remissinstans. Ansökningarna hanteras i ansökningsomgångar, för närvarande en gång per år med sista ansökningsdatum 31 oktober.

Länsstyrelsen kan även ta beslut löpande i de fall respektive kommun anser att det är befogat.

När sista ansökningsdag passerats sammanställer vi de ansökningar som kommit in. Länsstyrelsen kontrollerar att ansökningarna är kompletta och begär in saknade eller förtydligande uppgifter om det behövs. Därefter skickar Länsstyrelsen de ansökningar som är möjliga att bevilja till de berörda kommunerna med en begäran om yttrande till ansökningarna.

 • Yttrandet visar hur kommunen vill att pengarna ska satsas.
 • Prioriteringen styrs av de lokala planer som kommunerna har för bygdemedel.
 • Frågor om prioriteringen ställs till kommunen.

När kommunerna lämnat yttrande fattar Länsstyrelsen beslut. Om man beviljats bygdemedel så är det till Länsstyrelsen man vänder sig för att få ut sitt stöd (se Så här rekvirerar du ditt bygdemedel). Beslut kommer som senast i mitten av mars året efter sista dag för ansökan i omgången.

Så här söker du bygdemedelPDF

Så här rekvirerar du ditt bygdemedelPDF

Frågor kring ansökningar

För frågor kring ansökningar som lämnats till Mark- och miljödomstolen hänvisas till:

Östersunds tingsrätt
Box 708, 831 28 ÖSTERSUND
Tel. 063-15 06 00
ostersunds.tingsratt@dom.se

Kontakt