Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns tre olika stöd att söka under ökad konkurrenskraft. De är:

  • Biologisk mångfald
  • Retention av kväve eller fosfor
  • Övriga vattenvårdsåtgärder

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Åtgärdsbehov övergödning
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Gynnsam utformning

1

200


200

Arter och naturtyper

1

150


150

Naturlig utformning

1

150


150

Metod

1

125


125

Tillgänglig för allmänheten

1

75


75

Åtgärdsbehov övergödning

1

100

200

300

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningarna om stöd för vattenvårdsåtgärder hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Näringsbelastning
  • Näringsrenande
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

400


400

Näringsbelastning

4

200

100

300

Näringsrenande

1

200

100

300

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningarna om stöd för vattenvårdsåtgärder hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Åtgärdsbehov övergödning
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

200

200

400

Vattenkvalitet

1

600


600

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Ansökningarna om stöd för vattenvårdsåtgärder hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss