Aktuella vädervarningar i Jämtlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sex olika stöd att söka under ökad konkurrenskraft. De är:

 • Djurstallar eller inhyrningssystem
 • Växthus eller odlingstunnlar
 • Torkning och lagring efter skröd
 • Ny teknik
 • Minskad ammoniakavgång
 • Täckdikning
 • Energiskog

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

 • Prioriterad bransch – Mjölk och kött

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Lönsam investering
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320


320

Lönsamt företag


8

200


200

Lönsam investering


5

180

100

280

Behov av stöd


4

100


100

Prioriterad bransch


1


100

100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Livsmedel
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320


320

Lönsamt företag


8

200


200

Lönsam investering


5

180


180

Behov av stöd


4

100


100

Livsmedel

1

100

100

200

Summa


900

100

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

 • Prioriterad bransch – Mjök och kött
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320


320

Lönsamt företag


8

200


200

Lönsam investering


5

180


180

Behov av stöd


4

100


100

Prioriterad bransch


1


200

200

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Ökad lönsamhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320

200

520

Lönsamt företag


5

200


200

Lönsam investering


5

180


180

Behov av stöd


4

100


100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Urvalskriterier

 

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Maximal


möjlig


poäng

Investeringsalternativ


1

250

Minskad ammoniakavgång

10

750

Summa


1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Ökad lönsamhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320

200

520

Lönsamt företag


8

200


200

Lönsam investering


5

180


180

Behov av stöd


4

100

 

100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 3: 1 september - 15 december 2023
Beslutsomgång 4: 16 december 2023 – 31 mars 2024
Beslutsomgång 5: 1 april – 30 juni 2024
Beslutsomgång 6: 1 juli – 30 september 2024
Beslutsomgång 7: 1 oktober – 31 december 2024

Kommande utlysningar

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

 • Ökad lönsamhet
Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet


8

320

200

520

Lönsamt företag


8

200


200

Lönsam investering


5

180


180

Behov av stöd


4

100


100

Summa


800

200

1000

Ansökningsomgångar

Beslutsomgång 4: 16 december 2023 - 30 juni 2024
Beslutsomgång 5: 1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss