Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

500 poäng

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att göra regionala prioriteringar inom områdena

  • Ta över befintlig verksamhet
  • Produktionsinriktning – Mjök och kött

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Erfarenhet inom de gröna näringarna

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Effektiva arbetsmetoder

1

60


60

Lönsamt företagande

2

180


180

Inkomst från företaget

1

60


60

Utbildning inom de gröna

2

200


200

Utbildning utanför de gröna

2

40


40

Erfarenhet inom de gröna

2

80

50

130

Erfarenhet utanför de gröna

1

40


40

Examen naturbruksgymnasium

1

40


40

Ta över befintlig verksamhet

2


100

100

Produktionsinriktning

1


150

150

Summa


700

300

1000

Utlysning

Länsstyrelsen Jämtlands län har en pågående utlysning för startstöd. Länsstyrelsen har avsatt 1 350 000 kronor (4,5 startstöd) i utlysningen.

Målgrupp

Lantbrukare som är 40 år eller yngre och som startat nytt eller tagit över ett jordbruksföretag under de senaste 2 åren innan ansökan skickas in.

Datum för ansökan

Du ska söka startstödet under perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024.

Stödnivå

Du kan få högst 300 000 kronor i stöd, förutsatt att du arbetar heltid inom primärproduktionen. Det går också att söka 150 000 kronor om din verksamhet motsvarar minst en halvtidssysselsättning inom primärproduktion.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss