Rekvisition av bygdemedel

Efter att du fått beslut om bygdemedel ska du så snart det är möjligt rekvirera pengar, det vill säga ansöka om utbetalning.

Om du fått beslut med datum från 1 januari 2020 ska du skicka in din ansökan genom formuläret nedan. Har du ett beslut med datum från tidigare år ska du fylla i en blankett. Den hittar du längst ner på denna sida.

Rekvisition
Kommun * (obligatorisk)
Kommun
Ange typ av konto (Insättning av pengar)
Ange typ av konto (Insättning av pengar)


Bifoga kontobevis eller utdrag frän internetbanken om du har ett icke-publikt konto.

Bifoga kontobevis eller utdrag frän internetbanken.

Bifoga kontobevis eller utdrag frän internetbanken.

Bifoga kontobevis eller utdrag från internetbanken ska visa vem som står på kontot (Om inte bankgiro eller publikt plusgiro används)

Kontakt

Tor Palmqvist

Handläggare, företagsstöd