Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Jämtlands län har valt att valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsam investering

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Ökad lönsamhet

8

160


160

Lönsamt företag

8

120

120

240

Lönsam investering

5

150

80

230

Behov av stöd

4

100


100

Ökad sysselsättning

3

180


180

Nystartat företag

1

90


90

Summa


800

200

1000

Utlysning

Ansökningsomgångar

Beslutsomgångar:
1 februari-30 juni 2024
1 juli-31 december 2024

Kommande utlysningar

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss