Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Tabellen visar urvalskriterier med maximal möjlig poäng

Urvalsmodul

Maximalt


antal möjliga


poängsteg

Fastlagd


poäng

Regional prioritering Jämtland

Maximal


möjlig


poäng

Risk för vattenbrist

4

400


400

Kostnadseffektivitet

5

400


400

Näringsbelastning

4

50


50

Åtgärdsbehov övergödning

1

50


50

Dricksvatten vilda djur

1

50


50

Brist på vattenbiotoper

1

50


50

Summa


1000


1000


Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in, avrop sker från central pott.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss