Utbildningar och verktyg

Här samlar vi information och länkar till utbildningar och verktyg inom området.

Transkulturellt centrum Länk till annan webbplats.

Region Stockholm erbjuder en resurs för dig i hälso-, sjuk- och tandvård som möter patienter med migrationsbakgrund. Resursen är främst riktad till Region Stockholm men andra regioner är välkomna att ta del av utbildningar på plats eller via webb.

Psykisk hälsa

Migration och hälsa Länk till annan webbplats.

Filmade föreläsningar och utbildningar inom programmet Hälsa i Sverige, från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Asylsjukvård

Om asylsjukvård hos Vårdgivare Region Halland Länk till annan webbplats.

Ovanstående länk går till information om asylsjukvård på regionens vårdgivarwebb. Där hittar du regiongemensam information och tjänster som är kopplade till regionens kunskapsstyrning. Webbplatsen är till för dig som är vårdgivare, som arbetar med vårdfrågor i de halländska kommunerna eller på annat sätt samarbetar med Region Halland i vårdfrågor.

Covid-19

Om Covid-19 hos Vårdgivare Region Halland Länk till annan webbplats.

Ovanstående länk går till samlad information och stödmaterial om covid-19. Sidorna är till för medarbetare i Region Halland, privata aktörer och kommunal vård- och omsorg och uppdateras löpande.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland