Social hållbarhet

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. På dessa sidor hittar du också råd och stöd samt information om hur vi arbetar med att stödja organisationer som arbetar med frågor som rör social hållbarhet.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi har även ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen.

Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Mänskliga rättigheter och demokrati

Länsstyrelsen värnar om demokratin och arbetar systematiskt med mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet, genom ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi ger också stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Personligt ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Social problematik och utsatthet med koppling till covid-19

Har covid-19-pandemin lett till en ökad risk för social problematik och utsatthet? Och vilka åtgärder har kommunerna vidtagit för att minska eventuella konsekvenser? Länsstyrelsen har sammanställt svar och bedömningar på dessa frågor i 2 regionala och 2 nationella rapporter som har lämnats till Regeringskansliet. Rapporterna har även kompletterats med en tredje regional uppföljningsrapport.

Ta del av rapporterna i publikationsarkivet:

Rapport 1 Lägesbilder social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats.

Rapport 2 Lägesbilder social problematik och utsatthet Länk till annan webbplats.

Rapport lägesbilder social problematik och utsatthet del 1 - Halland Pdf, 358.3 kB.

Rapport lägesbilder social problematik och utsatthet del 2 - Halland Länk till annan webbplats.

Kompletterande regional uppföljningsrapport - Halland Pdf, 255.6 kB.

Nyhetsbrev för social hållbarhet

Välkommen att prenumerera på Länsstyrelsens nyhetsbrev för social hållbarhet. En gång i kvartalet skickar vi ut ett nyhetsbrev om Social hållbarhet, med ämnen som berör social hållbarhet i länet. I brevet informerar vi bland annat om aktuellt gällande frågor för Hallands län.

Prenumerationen är kostnadsfri.

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrevet för social hållbarhet Länk till annan webbplats.

Arkiv med äldre nyhetsbrev


Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)