Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Aktiviteter och insatser

Här hittar du en samling av aktiviteter och insatser som asylsökande och nyanlända i Halland kan ta del av.

Aktiviteter i respektive kommun

 • Falkenberg kommun - Språkvän Falkenberg - §37a
  Att skapa möten, aktiviteter och mötesplatser mellan flyktingar/nyanlända och svensktalande invånare i kommunen. Dessa möten ger språkträning för de nyanlända och skapar också gemenskap, inkludering och utbyte av kulturella skillnader och likheter.
 • Falkenberg kommun – Räddningstjänst väst - &37
  Att synliggöra räddningstjänstens arbete ytterligare och väcka intresse för yrket. Genom att lägga utvalda moment i undervisningen på räddningstjänsten i Falkenberg och Varberg öppnas möjligheter för nya relationer och nätverk.
 • Falkenberg kommun - Orienteringskurs inför jobbspår - §37
  Att Öka progressionen i språkinlärningen, kunskap i studietekteknik och få en introduktion till arbetsmarknaden genom praktik och ökade kunskaper i svenska språket.
 • Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun. Mer information om Hälsoundersökning – Asylsökande och nyanlända finns på vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.
 • Mer information med tips på aktiviteter för nyanlända finns på Falkenberg kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

 • Halmstad kommun - Språkvänner Röda Korset Halmstad - §37a
  Genom att få en etablerad kontakt i samhället får man en bredare plattform. Tillsammans med det stöd man får från sin etablerade språkvän får man också tillgång till det sociala nätverket och därigenom möjligheter framåt till arbete och umgänge som kan verka stödjande och en normförändring för den nyanlända.
 • Halmstad kommun - Agape Halmstad-stödinsatser för ensamkommande unga - §37
  Stödinsatser för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier med fokus på etablering och att nå permanent uppehållstillstånd.
 • Halmstad kommun - stödinsatser som syftar till inkludering i samhället - §37a
  Att stärka målgrupperna oavsett var i process man befinner sig genom att underlätta och möjliggöra ingångar i samhället, minska isolering och välbefinnandet.
 • Halmstad kommun - Aktivering utav unga personer, asylsökande boende i Halmstad kommun - TIA
  Att de asylsökanden i Halmstad kommun ska få möjlighet att vara aktiva på fritiden, dels för att främja hälsa, dels få en möjlighet att träna språk.
 • Röda Korset - Främja hälsa och välbefinnande - TIA
  Att bryta passivisering som är både en orsak till att psykisk ohälsa uppstår, och ett symtom på det samma, genom att skapa en mötesplats.
 • Sensus studieförbund - Meningsfullhet, god hälsa och social delaktighet - TIA
  Hälsofrämjande insatser så som yoga, språkcafé på Spenshult, studiebesök och föreläsningar. Anordnas på Spenshult som i organisationens lokaler i Halmstad.
 • Halmstads församling - Stöd och lotsning i hälsa, krishantering, språk och samhälle för ukrainska flyktingar i Halmstad - TIA
  Syftet med insatsen är att möta flyktingarna i ett inledningsskede för att skapa medmänskliga relationer och finnas till vid krishantering. Vi vill främja det friska och stärka individen i deras livssituation. Syftet är också att längre fram i flyktingarnas process finnas med som en lots in i svenska samhället, exempelvis med språkträning, samhällsinformation, kontakt med svenskar och andra aktiviteter för barn och vuxna.
 • Rädda barnen - Vägen in Vägen fram - TIA
  Stötta asylsökande vuxna, unga vuxna, ensamkommande, och föräldrar individuellt och i grupp att hitta sina vägar in i Sverige vid uppehållstillstånd och en vag fram i livet oavsett uppehållstillstånd eller om slutresultatet på deras asylansökan skulle bli ett avslag.
 • Vårdcentralen Andersberg
  Sex vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sex vårdcentralerna presenteras under respektive kommun. Mer information om Hälsoundersökning – Asylsökande och nyanlända finns på vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.
 • Mer information med tips på aktiviteter för nyanlända finns på Halmstad kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland