Aktiviteter och insatser

Här hittar du en samling av aktiviteter och insatser som asylsökande och nyanlända i Halland kan ta del av.

Aktiviteter i respektive kommun

 • Varberg kommun - Koordinator frivilliga insatser Mäshult - TIA.
  Koordinatorn ska framför allt arbeta med det omgivande samhället kring Mäshult och samordna det engagemang som finns bland frivilliga och ideella organisationer.

 • Varberg kommun - Simning och vattenvana - §37a
  Detta projekt bör ses som ett pilotprojekt. Tanken är att få igång en mer långsiktig insats där personer med utländsk bakgrund utbildas till simlärare.

 • Medborgarskolan - Nyckeln - TIA.
  Att skapa tillfällen där kunskaper i svenska och samhällskunskap kan tillgodoses och ge varje individ möjlighet till att utveckla sig.

 • Vårdcentralen Tvååker
  Sju vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sju vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om Hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Varberg kommun Länk till annan webbplats.

 

 • Halmstad kommun - Öppna Förskolan-Lära tillsammans
  ​Att målgruppen ska ha möjlighet att lära sig det svenska språket och vad det innebär att vara förälder i Sverige.​ §37a

 • Frälsningsarmén - Frälsningsarméns stödinsats för integration och arbete - TIA.

 • Halmstad bordtennisklub - Idrottsträning i form av bordtennis för boende Spenshult - TIA.

 • ABF Halland - Psykosocial hälsa och språkläring - TIA.

 • Vuxenskolan - Svenska och samhällskunskap för nyanländ- TIA.
 • Halmstad kommun - Aktivering utav unga personer, asylsökande boende i Halmstad kommun - TIA
  Att de asylsökanden i Halmstad kommun ska få möjlighet att vara aktiva på fritiden, dels för att främja hälsa, dels få en möjlighet att träna språk.

 • Röda Korset - Främja hälsa och välbefinnande - TIA
  Att bryta passivisering som är både en orsak till att psykisk ohälsa uppstår, och ett symtom på det samma, genom att skapa en mötesplats.

 • Sensus studieförbund - samhällsinformation, god hälsa och språk - TIA
  Hälsofrämjande insatser så som yoga, språkcafé på Spenshult, studiebesök och föreläsningar. Anordnas på Spenshult som i organisationens lokaler i Halmstad.

 • Rädda barnen - Vägen fram - TIA
  Stötta asylsökande vuxna, unga vuxna, ensamkommande, och föräldrar individuellt och i grupp att hitta sina vägar in i Sverige vid uppehållstillstånd och en vag fram i livet oavsett uppehållstillstånd eller om slutresultatet på deras asylansökan skulle bli ett avslag.

 • Vårdcentralen Andersberg
  Sju vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sju vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Vårdcentralen Oskarström (Personer med boendeadress Migrationsverket, Spenshult)
  Sju vårdcentraler (asylnoder) i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningen. De sju vårdcentralerna presenteras under respektive kommun.
  Om hälsoundersökning, Vårdgivarwebben Länk till annan webbplats.

 • Tips på aktiviteter för nyanlända, Halmstad kommun Länk till annan webbplats.

 

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss