Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.


Utlysningar tidiga insatser 2021

Huvudman

Projekt

Värö-Stråvalla Hembygdsförening

Projekt Lyckovägen

Halmstad bordtennisklubb

Halmstad Bordtennisklubb

Röda korset

 Främja hälsa och välbefinnande

ABF

Hållbar utveckling

Getinge-Oskarströmspastorat

Hälsa och stöd för asylsökande på Spenshult och Laholmsvägen

ABF Halland

Familjematchning in i det svenska samhället

Halmstad kommun

Aktivering utav unga personer, asylsökande boende i Halmstad kommun

Röda Korset

Främja hälsa och välbefinnande

Sensus studieförbund

Meningsfullhet, god hälsa och social delaktighet

Rädda Barnen

Kompletteringsansökan till fortsättning av Vägen in-vägen fram


Utlysning 2020:

Huvudman

Projekt

ABF Halland

Nyckeln till det svenska samhället och god hälsa

Svenska Kyrkan Falkenberg

På väg, språkcafe, integration, mötesplats fortsättning

Studieförbundet Vuxenskola

Praktisk svenska, jobbstart och samhällsorientering

Sensus

Hälsa och språk

Halmstad bordtennisklubb

Hälsa och friskvård för män och kvinnor 18+ med verksamhet på Spenshult och Halmstad Arena

Rädda Barnen

Fortsättning Vägen in, vägen fram

Pingstkyrkan Falkenberg

Fortsättning Tro hopp och kärlek

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Frågor om ersättning

Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av reseersättning.
Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

 

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till halland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp gällande flyktingsituationen

E-post till arbetsgruppen

Telefonnummer till arbetsgruppen 010-224 37 10