Metodstöd i arbetet mot prostitution och människohandel

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland har tillsammans med Göteborgs Stad tagit fram ett metodstöd för arbetet mot sexuell exploatering som prostitution och människohandel. Metodstödet ska ge kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd till berörda grupper. Det riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter målgrupperna.

Prostitution och människohandel är en våldsutsatthet som är en del av Mäns våld mot kvinnor och ingår därmed i Länsstyrelsernas uppdrag. Det drabbar främst flickor och kvinnor men också män och pojkar. Särskilt utsatta är personer med sårbara livs- och levnadsvillkor, hbtqi-personer, personer med skadligt bruk och beroende, personer med funktionsnedsättning och migranter. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla dessa målgrupper.

Vi vill med detta metodstöd bidra till uthålligt socialt arbete för att förebygga och bekämpa sexuell exploatering som prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metodstödet riktar sig också till målgruppen köpare av sexuella tjänster i syftet att förebygga och förhindra sexköp.

Metodstödet är en fortsättning på en flerårig utbildningssatsning som gjorts i länen och som riktar sig mot kommunernas socialtjänst. Det ger kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda det stöd som var och en är i behov av. Målgrupper som identifieras och lyfts fram är:

 • Sexuell exploatering, som sex mot ersättning och personer med sexuella traumamönster som uppfattas som ett sexuellt självskadebeteende
  (OBS! Ett begrepp som riskerar att osynliggöra våldsutsattheten och skuldbelägga den utsatta).
 • Människohandel för sexuella ändamål.
 • Köpare av sexuella tjänster, samt personer med tvångsmässigt sexuellt beteende (sexmissbruk).
 • Anhöriga till dessa målgrupper.

Här finns också ett särskilt samtalsstöd publicerat som kan ge praktisk vägledning i att bemöta, ställa frågor och göra bedömningar kring stödinsatser.

Finns intresse i er kommun kan vi tillsammans utforma ett skräddarsytt stöd utifrån er kommuns behov. Innan den insatsen påbörjas är det viktigt att det finns ett mandat och uppdrag från ansvarig chef för er verksamhet.

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss på Länsstyrelsen.

Vi påminner om möjligheten att kontakta regionkoordinator för stöd i arbetet vid misstanke om människohandel:

Sussie.Jones@Laholm.se

Jana.Rodvik@Laholm.se

Telefon: 0722 - 090189

Steg 1 - Ta del av föreläsningarna och samtalsstödet

Vi föreslår att ni tittar på materialet tillsammans i er arbetsgrupp för att gemensamt kunna diskutera och planera ert arbete med målgrupperna. Vi vill uppmuntra till intern samverkan i detta steg. De bilder som visas i filmerna finns att ladda ner separat. Du kan ändra sidornas ordning i Powerpointmaterialet vid behov, men du får inte ta bort text eller bilder.

Oavsett vad ni arbetar med så är vår rekommendation att se alla verksamheters föreläsningar för att få en bredare kunskap om de olika målgrupperna. Fem av Mikamottagningens föreläsningar är mer riktade mot olika delar inom socialtjänsten.

Ni hittar de digitala föreläsningarna och samtalsstödet längre ned på den här sidan.

Steg 2 - Diskussion och återkoppling

Syftet är att ge vägledning till fördjupande samtal hos er samt att vi vill följa upp och utveckla vårt metodstöd. I detta steg önskar vi svar på följande frågor som en återkoppling från er arbetsgrupp.

 • Vilken nytta har ni haft av föreläsningarna?
 • Är det något ni saknar i materialet?
 • Vilka hinder eller utmaningar finns i er kommun eller verksamhet för att arbeta med målgrupperna?
 • Hur planerar ni att ta arbetet vidare?
 • Vad är nästa steg hos er?

Skicka era svar med e-post till:
Sigun Lilja
Samordnare mot Mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen i Hallands län
E-post-adress: sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Steg 3 - Erbjudande om metodstöd anpassat efter behov i er kommun

Beroende på intresse och behov diskuterar och planerar vi gärna hur ett direkt metodstöd för arbetet kan utformas för er kommun. Det kan ske genom ett möte på plats hos er, via telefon eller digitalt möte. Vi ser gärna att ett sådant möte hålls i samverkan med fler kommuner och verksamheter.

Länsstyrelsen om metodstödet

Inledande presentation om Länsstyrelsens utökade metodstöd i samarbete med Göteborgs Stad Länk till annan webbplats. (10:40 min)

Länsstyrelsen Västra Götaland och Halland beskriver den särskilda satsningen på att utöka metodstödet till kommuner för arbetet mot prostitution och människohandel. Satsningen startar upp under 2023 genom ett särskilt samarbete med KAST-verksamheten och Mikamottagningen i Göteborgs Stad.

Underlag till föreläsningen (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.3 MB.

Regionkoordinatorerna om människohandel

Vad är människohandel? Länk till annan webbplats. (40:04 min)

I den här föreläsningen berättar regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel om vad människohandel är, om lagstiftningen och hur arbetet med personer som är utsatta för människohandel går till.

Underlag till föreläsningen Vad är människohandel? (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.5 MB.

KAST-verksamheten om köpare av sexuella tjänster

Köpare av sexuella tjänster - KAST Länk till annan webbplats. (1 tim och 4:27 min)

En föreläsning om arbetet med målgruppen köpare av sexuella tjänster. Medarbetare vid Göteborgs Stads KAST-verksamhet förmedlar frågor och begrepp som kan vara användbara i samtalen. I föreläsningen lyfter de också hur pornografin påverkar individen och dess relationer.

Underlag till föreläsningen Köpare av sexuella tjänster - KAST (PowerPoint-material) Powerpoint, 453.3 kB.

Mikamottagningen om sex mot ersättning och sexuellt självskadebeteende 

Sexuell exploatering Länk till annan webbplats. (42:49 min)

I den här första föreläsningen diskuteras definitioner,​ lagstiftning​ och forskning kring sex mot ersättning. Bland annat beskrivs riskfaktorer samt vilka funktioner sex mot ersättning kan fylla och vilka konsekvenser det kan få.

Underlag till föreläsningen Sexuell exploatering (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.6 MB.

Sexuell exploatering - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd Länk till annan webbplats. (50:04 min)

I den här andra föreläsningen diskuteras hur du kan upptäcka och erbjuda stöd till personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Det fokuseras också på hur du kan prata om sex mot ersättning och skapa ett gott bemötande.

Underlag till föreläsningen Sexuell exploatering - att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.5 MB.

Mikamottagningens riktade föreläsningar

Att erbjuda stöd – Barn och unga Länk till annan webbplats. (25:38 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter barn och unga. Den handlar om barns särskilda utsatthet i sex mot ersättning och att erbjuda skydd och stöd.

Underlag till föreläsningen Barn och unga (PowerPoint-material) Powerpoint, 1.3 MB.

Att erbjuda stöd – Ekonomi och försörjning Länk till annan webbplats. (9:56 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med ekonomi och sysselsättning. Den handlar om ekonomins betydelse och den särskilda utsatthet som ekonomisk otrygghet innebär när det gäller sex mot ersättning.

Underlag till föreläsningen Ekonomi och försörjning (PowerPoint-material) Powerpoint, 488.2 kB.

Att erbjuda stöd – Missbruk Länk till annan webbplats. (11:34 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer i missbruk/beroende. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Underlag till föreläsningen Missbruk (PowerPoint-material) Powerpoint, 489.6 kB.

Att erbjuda stöd – Funktionsstöd Länk till annan webbplats. (17:52 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning eller arbetar inom funktionsstöd eller socialpsykiatri. Den handlar om den särskilda utsattheten målgruppen kan ha erfarenhet av.

Underlag till föreläsningen Funktionsstöd (PowerPoint-material) Powerpoint, 492 kB.

Att erbjuda stöd – Behandling och trauma Länk till annan webbplats. (58:23 min)

Fördjupningsföreläsning som främst vänder sig till dig som arbetar med samtalsbehandling. Vi beskriver och fördjupar behandlingsinsatser för målgruppen med fokus på trauma.

Underlag till föreläsningen Behandling och trauma (PowerPoint-material) Powerpoint, 2.5 MB.

Här finner du ett samtalsstöd som kan ge praktisk vägledning i att bemöta, ställa frågor och göra bedömningar kring stödinsatser. Vi hoppas att det ska hjälpa dig i det enskilda mötet med en utsatt eller köpare av sexuella tjänster.

Samtalsstöd för personer utsatta för sexuell exploatering (Pdf-fil) Pdf, 339.2 kB.

Samtalsstöd för köpare av sexuella tjänster (Pdf-fil) Pdf, 315.8 kB.

De båda samtalsstöden ovan kompletterar den digitala manual som ger stöd vid misstanke om människohandel. Den är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten och du hittar den här i länken.

Manual vid misstanke om människohandel - NSPM, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss