Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Hallands län

Ansökningsperioden är öppen från och med den 2 september till och med den 7 oktober. I Hallands län finns det 1 068 000 kronor att söka.

Utlysningar §37a 2021

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Varberg kommun

Föräldrautbildning för nyanlända

Halmstad

Empowerment-föräldralediga invandrarkvinnor, kvinnor med små barn och mammor som är hemma fast barnen är stora

Halmstad kommun

Flyktingguide Andersberg-Svenska Kyrkan Halmstad församling-stödinsatser som fyftar till inkludering i samhället

Falkenberg kommun

Stärka språket

Hylte kommun

Läsa för integration


Beviljade projekt utlysningar 2020:

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Halmstad kommun

Öppna förskolan-Nyckeln till språk och integration

Halmstad kommun

Wow

Kungsbacka kommun

Fritidslots

Kungsbacka kommun

Svenska för föräldralediga-med inriktning på hur svenska samhället fungerar

Hylte kommun

Volley vågen

Varberg kommun

Den nya mansgruppen

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp gällande flyktingsituationen

E-post till arbetsgruppen

Telefonnummer till arbetsgruppen 010-224 37 10