Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppdrag

Vem gör vad? Under respektive rubrik listas länets kommuner samt regionala myndigheter och idéburna organisationers uppdrag för nyanlända och asylsökande.

Kungsbacka kommun

Nyanlända

Kommunen ansvarar, utifrån Bosättningslagen, för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en nyanländ som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa särskilda uppdrag som kommunen har gällande gruppen nyanlända:

 • Anordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Anordna utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Samhällsorientering
 • Anordna boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Asylsökande

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Varbergs kommun

Nyanlända

Kommunen ansvarar, utifrån Bosättningslagen, för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en nyanländ som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa särskilda uppdrag som kommunen har gällande gruppen nyanlända:

 • Anordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Anordna utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Samhällsorientering
 • Anordna boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Asylsökande

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolpats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Falkenbergs kommun

Nyanlända

Kommunen ansvarar, utifrån Bosättningslagen, för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en nyanländ som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa särskilda uppdrag som kommunen har gällande gruppen nyanlända:

 • Anordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Anordna utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Samhällsorientering
 • Anordna boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Asylsökande

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolpats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Hylte kommun

Nyanlända

Kommunen ansvarar, utifrån Bosättningslagen, för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en nyanländ som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa särskilda uppdrag som kommunen har gällande gruppen nyanlända:

 • Anordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Anordna utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Samhällsorientering
 • Anordna boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Asylsökande

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolpats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Laholms kommun

Nyanlända

Kommunen ansvarar, utifrån Bosättningslagen, för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning från Migrationsverket.

Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en nyanländ som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa särskilda uppdrag som kommunen har gällande gruppen nyanlända:

 • Anordna boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov erbjuda praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Anordna utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt Samhällsorientering
 • Anordna boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Asylsökande

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolpats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Länsstyrelsen i Hallands län

Nyanlända och asylsökande:

 • samordna mottagandet av ensamkommande barn med fokus på att utveckla regional samverkan.
 • Mottagande och etablering av nyanlända
 • Samordna tidiga insatser för asylsökande
 • Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända
 • Samordning Hälsa-Samhällsinformation, Arbetsmarknad
 • Utlysa medel ( TIA, §37, §37a )

På Länsstyrelsens webbplats finns mer information och beskrivning av arbetet med uppdraget kring integration Länk till annan webbplats.

Migrationsverket

Asylsökande: Uppdraget innebär att handlägga ärenden för asylsökande personer.

På Migrationsverkets webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Nyanlända: Uppdraget innebär att handlägga ersättningar inom socialförsäkringssystemet.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedling

Nyanlända: Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Asylsökande: Stödja asylsökande som har intyg i att söka jobb.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Region Halland - Hälso och sjukvård

Nyanlända: Uppdraget innebär att erbjuda hälso-och sjukvård samt tandvård till invånarna.

Asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda akut vård och vård som inte kan vänta för de över 20 år och uppåt. Barn och unga upp till 20 år har samma villkor som barn och unga som är bosatta i Halland.

I detta ingår också mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, vård enligt smittskyddslagen samt hälsoundersökning.

På Region Hallands webbplats finns mer information om uppdraget kring hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats.

Information om Region Hallands arbete med anledning av kriget i Ukraina Länk till annan webbplats.

Region Halland - Regional utveckling

Nyanlända: Jämlik hälsa, analysunderlag, kunskapshöjande insatser, samverkansnav lokalt/regionalt

Asylsökande: Jämlik hälsa, analysunderlag, kunskapshöjande insatser, samverkansnav lokalt/regionalt

Region Halland - Arbetsgivare

Nyanlända: Regiongemensam kompetensutvecklingsplan. Erbjuda praktik.

På Region Hallands webbplats Praktik inom hälso- och sjukvård finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Region Halland - Kultur och skola

Nyanlända: Folkhögskolorna har uppdragsutbildning i samarbete med Arbetsförmedling (svenska, samhällskunskap, praktik och arbete). Förberedande kurs inför grund och gymnasieutbildning.

Asylsökande: Folkhögskolorna har genom folkbildningsrådet en uppdragsutbildning Svenska från dag 1.

På Region Hallands webbplats om Våra skolor finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

På Region Hallands webbplats om Kultur finns mer information om uppdraget Länk till annan webbplats.

Samordningsförbundet

Nyanlända: Samverkansplattform för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och Hallands kommuner.

Arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån behov för kommuninvånare 16-64 år.

Asylsökande: Samverkansplattform för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och Hallands kommuner.

Arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån behov för kommuninvånare 16-64 år.

På Samordningsförbundet Hallands webbplats finns mer information om uppdragen Länk till annan webbplats.

Medborgarskolan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda utvecklingsstöd till föreningsliv med nyanlända personer, kurser i svenska samt riktade insatser för kvinnor.

RF SISU

Nyanlända och asylsökande: RF-SISU Halland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Halland. Vi stödjer de halländska idrottsföreningarna utifrån föreningens eget behov och erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Vi stödjer arbetet i föreningar och det skapar förutsättningar för att utveckla föreningar att utveckla verksamheter för fler och verka för en ökad inkludering.

Rädda barnen

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att med barns rättigheter i fokus arbeta för meningsfullhet och hälsa i vardagen, med samhällsinformation och med ökad egenmakt hos de boende. Målgruppen är såväl barn som föräldrar.

Röda korset

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda de boende på Spenshult en meningsfull vardag för att undvika passivisering och depression.

SENSUS

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån värdegrund och med stöd från riktade anslag erbjuda folkbildning och livslångt lärande.

Studiefrämjandet

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån riktade anslag koppla samman rörelser, samtal och dialog enligt studiecirkelns pedagogik. Uppdraget innebär också att vara en resurs för samarbetspartners.

Studieförbundet vuxenskolan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att utifrån riktade anslag koppla samman rörelser, samtal och dialog enligt studiecirkelns pedagogik. Uppdraget innebär också att vara en resurs för samarbetspartners.

Svenska Kyrkan

Nyanlända och asylsökande: Uppdraget innebär att erbjuda medmänsklighet och stöd i migrationsprocessen.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss