Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Länsstyrelsen i Hallands län kommer därutöver att prioritera insatser som avser utveckla barnrättsperspektivet i mottagningsarbetet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod i Hallands län

Ansökningsperioden är förlängd och öppen till och med den 29 september. I Hallands län finns det 506 000 kr kronor att söka.


Utlysning 2021

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Halmstad kommun

Agape Halmstad-stödinsatser för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier med fokus på etablering och att nå permanent uppehållstillstånd

Halmstad kommun

Ökad valkompetens för en samhällsorientering med jämställdhet och arbetsmarknad fokus

Falkenberg kommun

Räddningstjänst Väst

Utlysning 2020

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Halmstad kommun

Akutboendelösningar för ungdomar berörda av gymnasielagen

Halmstad kommun

Agape Halmstad- stödinsatser för hållbara boenden

Varberg kommun

Nyresan

Falkenberg kommun

Projekt Räddningstjänst

Halmstad kommun

Integrationslots/yrkescoach 100 % för ungdomar med uppehållstillstånd på gymnasielagen

 

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss