Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Länsstyrelserna har 40 miljoner kronor att fördela nationellt under 2021.

Länsstyrelsen i Hallands län kan fördela 1,28 miljoner kronor av dessa.

Sista datum för ansökan av medel kan göras till den 12 april 2021.

Utlysning 2018

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland del II

1 065 000

Halmstad kommun

Kunskapsresa till Libanon

80 200

Hylte kommun

Branschmatch Hylte - komplettering

102 300

Kungsbacka kommun

 Projekt: Integrationsguide

1 012 500


Utlysning 2017

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Beviljat belopp

Halmstad kommun

Integration och etablering Halland-Utbildning och information

400 000

Hylte kommun

Branschmatch Hylte

429 285

Varberg kommun

Bostadsguide

547 000

Halmstad kommun

Samverkan och samordning för samhällsorientering i Halland

 420 000

Halmstad kommun

Tillsammans i Sverige

435 493

 

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt