Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 40 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet.

Länsstyrelsen i Hallands län kommer därutöver att prioritera insatser som avser utveckla barnrättsperspektivet i mottagningsarbetet.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Ansökningsperiod i Hallands län

Ansökningsperioden är öppen från och med den 14 februari till och med den 21 april. I Hallands län finns det 1,24 miljoner kronor att söka.

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.


Utlysning 2021

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Halmstad kommun

Agape Halmstad-stödinsatser för ensamkommande unga med uppehållstillstånd för studier med fokus på etablering och att nå permanent uppehållstillstånd

Halmstad kommun

Ökad valkompetens för en samhällsorientering med jämställdhet och arbetsmarknad fokus

Falkenberg kommun

Räddningstjänst Väst

Utlysning 2020

Huvudman

Titel; utvecklingsprojekt

Halmstad kommun

Akutboendelösningar för ungdomar berörda av gymnasielagen

Halmstad kommun

Agape Halmstad- stödinsatser för hållbara boenden

Varberg kommun

Nyresan

Falkenberg kommun

Projekt Räddningstjänst

Halmstad kommun

Integrationslots/yrkescoach 100 % för ungdomar med uppehållstillstånd på gymnasielagen

 

För tidigare beviljade projekt kontakta oss på Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsens arbetsgrupp gällande flyktingsituationen

E-post till arbetsgruppen

Telefonnummer till arbetsgruppen 010-224 37 10