Jämlik hälsa

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, region och andra aktörer för att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Arbete för en god, jämlik och jämställd hälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i samhället har en bra fysisk och psykisk hälsa. Befolkningens hälsa ska också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård och omsorg.

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är därför att utjämna skillnaderna mellan olika grupper inom en generation.

Länsstyrelsens arbete med jämlik hälsa utgår från det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken och de åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, regeringen Länk till annan webbplats.

E-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Nu finns en ny e-utbildning om god och jämlik hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. Den nya e-utbildningen är till för dig i offentlig sektor som vill inspireras att göra mer, bättre och kanske annorlunda för en bättre hälsa i befolkningen. Både Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland har varit med i utformandet av utbildningen.

Utbildningen är ett stöd för alla som arbetar med folkhälsa och social hållbarhet, eller i verksamheter som berörs av folkhälsopolitiken. E-utbildningen vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå i offentlig sektor. Många arbetsområden och roller berörs av arbetet för god och jämlik hälsa. Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsliv, socialförsäkringssystem, samhällsplanering, regional utveckling, beredskapsarbete, mänskliga rättigheter och miljö är exempel på detta. Alla behövs i arbetet för en god och jämlik hälsa.

E-utbildningen är tänkt för självstudier och består av fem kapitel som tillsammans tar cirka 90 minuter att genomföra. Det går bra att dela upp dessa 90 minuter på ett flertal tillfällen och när dessa är klara ges ett diplom. Utbildningen är gratis.

Se trailer om e-utbildningen, Mediaflow Länk till annan webbplats.

Till E-utbildningen: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss