Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hälsa och migration i Halland

Karta över alla 17 globala målen ur Agenda 2030.

Välkommen till Hallands plattform för gemensamt lärande inom hälsa och migration, som är en samlingsyta för regionala aktörer som möter människor med migrationsbakgrund i sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland samverkar med Hallands kommuner, myndigheter och idéburna organisationer enligt regional strategi och modell. Fokus i arbetet ligger på psykisk hälsa och grupperna nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriga till nyanlända och tillståndslösa.

Ta del av Regional strategi och modell Hälsa och migration i Halland 2022 - 2023 Pdf, 323.8 kB.

Psykisk hälsa och ohälsa - Kunskapsguiden Länk till annan webbplats..

Aktivt arbete med hälsa och migration i länet

Det krävs ett aktivt arbete tillsammans med aktörer och invånare i länet. Här samlar och synliggörs det psykosociala stöd som erbjuds människor med migrationsbakgrund i länet. Informationen ska också fungera som ett stöd i verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och bidragsansökningar.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Ansvariga för samordningen av regional strategi och modell för Hälsa och migration är Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland i samverkan med Hallands kommuner, myndigheter och idéburna organisationer.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss