UTKAST: Hälsa och migration i Halland

Välkommen till Hallands plattform för gemensamt lärande inom hälsa och migration, som är en samlingsyta för regionala aktörer som möter människor med migrationsbakgrund i sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland samverkar med Hallands kommuner, myndigheter och idéburna organisationer enligt regional strategi och modell. Fokus i arbetet ligger på psykisk hälsa och grupperna nyanlända, asylsökande, kvotflyktingar, anhöriga till nyanlända samt tillståndslösa.

Ta del av remissversionen av strategi "Hälsa och migration" Pdf, 504 kB.

Aktivt arbete med hälsa och migration i länet

Det krävs ett aktivt arbete tillsammans med aktörer och invånare i länet. Här samlar och synliggörs det psykosociala stöd som erbjuds människor med migrationsbakgrund i länet. Informationen ska också fungera som ett stöd i verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och bidragsansökningar.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Strategi och metod
Aktiviteter och insatser
Aktiviteter och insatser
Strategi och metod
Aktiviteter och insatser
Strategi och metod

Ansvariga för samordningen av regional strategi och modell för Hälsa och migration är Länstyrelsen i Hallands län och Region Halland i samverkan med Hallands kommuner, myndigheter och ideburna organisatationer.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso-och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Amina Boulaabi

Strateg rättighetsfrågor, jämställdhet, Agenda 2030 vid Region Halland