UTKAST: Statistik

Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2021-05-04.

Statistik uppdelat per kommun

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Kungsbacka kommun


Män

5

Kvinnor

3

Barn 0-17 år

3

18-20 år

0

21 år och uppåt

5

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

7

Övrigt

1

TOTALT

16

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Varbergs kommun


Män

12

Kvinnor

10

Barn 0-17 år

5

18-20 år

0

21 år och uppåt

17

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

3

TOTALT

22

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Falkenbergs kommun


Män

81

Kvinnor

74

Barn 0-17 år

77

18-20 år

7

21 år och uppåt

71

Anläggningsboende (ABO)

136

Egenbosatta (EBO)

19

Övrigt

0

TOTALT

155

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Halmstads kommun


Män

444

Kvinnor

237

Barn 0-17 år

94

18-20 år

30

21 år och uppåt

557

Anläggningsboende (ABO)

333

Egenbosatta (EBO)

66

Övrigt

3

TOTALT

681

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Hylte kommun


Män

84

Kvinnor

74

Barn 0-17 år

83

18-20 år

4

21 år och uppåt

71

Anläggningsboende (ABO)

145

Egenbosatta (EBO)

12

Övrigt

1

TOTALT

158

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 4 maj 2021)

Laholms kommun


Män

16

Kvinnor

13

Barn 0-17 år

13

18-20 år

1

21 år och uppåt

15

Anläggningsboende (ABO)

14

Egenbosatta (EBO)

15

Övrigt

0

TOTALT

29

Förklaringar

  • ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
  • EBO - De som bor på egenbosatta, löst eget boende.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso-och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Amina Boulaabi

Strateg rättighetsfrågor, jämställdhet, Agenda 2030 vid Region Halland