Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Statistik

Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2024-02-07.

Statistik uppdelat per kommun


Kungsbacka kommun


Män

77

Kvinnor

97

Barn 0-17 år

56

18-20 år

9

21 år och uppåt

109

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

15

Övrigt

159

TOTALT

174


Varbergs kommun


Män

78

Kvinnor

115

Barn 0-17 år

55

18-20 år

4

21 år och uppåt

134

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

96

Övrigt

97

TOTALT

193


Falkenbergs kommun


Män

78

Kvinnor

105

Barn 0-17 år

68

18-20 år

6

21 år och uppåt

109

Anläggningsboende (ABO)

4

Egenbosatta (EBO)

84

Övrigt

95

TOTALT

205

 


Halmstads kommun


Män

270

Kvinnor

260

Barn 0-17 år

139

18-20 år

20

21 år och uppåt

373

Anläggningsboende (ABO)

242

Egenbosatta (EBO)

163

Övrigt

127

TOTALT

532


Spenshult


Män

131

Kvinnor

71

Barn 0-17 år

42

18-20 år

12

20 +

148

TOTALT

202


Hylte kommun


Män

29

Kvinnor

19

Barn 0-17 år

24

18-20 år

1

21 år och uppåt

23

Anläggningsboende (ABO)

15

Egenbosatta (EBO)

24

Övrigt

9

TOTALT

48


Laholms kommun


Män

39

Kvinnor

31

Barn 0-17 år

16

18-20 år

3

21 år och uppåt

51

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

46

Övrigt

24

TOTALT

70

Förklaringar

  • ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
  • EBO - De som är egenbosatta, löst eget boende.
  • Övrigt - De som omfattas av massflyktsdirektivet samt de som bor i andra boenden (HVB-hem etcetera).

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss