Statistik

Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2023-08-09.

Statistik uppdelat per kommun


Kungsbacka kommun


Män

50

Kvinnor

70

Barn 0-17 år

43

18-20 år

3

21 år och uppåt

74

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

2

Övrigt

118

TOTALT

120


Varbergs kommun


Män

73

Kvinnor

149

Barn 0-17 år

60

18-20 år

4

21 år och uppåt

158

Anläggning sboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

129

Övrigt

93

TOTALT

222


Falkenbergs kommun


Män

83

Kvinnor

122

Barn 0-17 år

87

18-20 år

5

21 år och uppåt

113

Anläggningsboende (ABO)

20

Egenbosatta (EBO)

91

Övrigt

94

TOTALT

205

 


Halmstads kommun


Män

304

Kvinnor

304

Barn 0-17 år

169

18-20 år

13

21 år och uppåt

426

Anläggningsboende (ABO)

284

Egenbosatta (EBO)

169

Övrigt

155

TOTALT

608


Spenshult


Män

139

Kvinnor

92

Barn 0-17 år

45

18-20 år

3

20 +

183

TOTALT

231


Hylte kommun


Män

50

Kvinnor

34

Barn 0-17 år

45

18-20 år

0

21 år och uppåt

39

Anläggningsboende (ABO)

52

Egenbosatta (EBO)

23

Övrigt

9

TOTALT

84


Laholms kommun


Män

44

Kvinnor

40

Barn 0-17 år

18

18-20 år

2

21 år och uppåt

64

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

59

Övrigt

25

TOTALT

84

Förklaringar

  • ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
  • EBO - De som är egenbosatta, löst eget boende.
  • Övrigt - De som omfattas av massflyktsdirektivet samt de som bor i andra boenden (HVB-hem etc).

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss