Statistik

Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2022-10-14.

Statistik uppdelat per kommun

 

Kungsbacka kommun


Män

102

Kvinnor

154

Barn 0-17 år

94

18-20 år

8

21 år och uppåt

153

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

201

Övrigt

55

TOTALT

256

 

Varbergs kommun


Män

83

Kvinnor

125

Barn 0-17 år

74

18-20 år

7

21 år och uppåt

127

Anläggning sboende (ABO)

17

Egenbosatta (EBO)

124

Övrigt

67

TOTALT

208

 

Falkenbergs kommun


Män

125

Kvinnor

180

Barn 0-17 år

120

18-20 år

18

21 år och uppåt

167

Anläggningsboende (ABO)

90

Egenbosatta (EBO)

102

Övrigt

113

TOTALT

305

 

Halmstads kommun


Män

452

Kvinnor

463

Barn 0-17 år

260

18-20 år

42

21 år och uppåt

613

Anläggningsboende (ABO)

583

Egenbosatta (EBO)

217

Övrigt

115

TOTALT

915

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Spenshult


Män

258

Kvinnor

195

Barn 0-17 år

104

18-20 år

23

21 år och uppåt

326

TOTALT

453

 

Hylte kommun


Män

87

Kvinnor

89

Barn 0-17 år

87

18-20 år

8

21 år och uppåt

81

Anläggningsboende (ABO)

138

Egenbosatta (EBO)

28

Övrigt

10

TOTALT

176

 

Laholms kommun


Män

45

Kvinnor

60

Barn 0-17 år

31

18-20 år

2

21 år och uppåt

72

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

80

Övrigt

25

TOTALT

105

Förklaringar

  • ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
  • EBO - De som bor på egenbosatta, löst eget boende.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland