Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Statistik

Här finns boendestatistik över asylsökande i Halland. Uppgifterna är hämtade från Migrationsverket 2022-06-03.

Statistik uppdelat per kommun

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Kungsbacka kommun


Män

96

Kvinnor

156

Barn 0-17 år

99

18-20 år

11

21 år och uppåt

142

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

247

Övrigt

5

TOTALT

252

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Varbergs kommun


Män

90

Kvinnor

169

Barn 0-17 år

88

18-20 år

5

21 år och uppåt

166

Anläggning sboende (ABO)

164

Egenbosatta (EBO)

93

Övrigt

2

TOTALT

259

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Falkenbergs kommun


Män

150

Kvinnor

232

Barn 0-17 år

157

18-20 år

25

21 år och uppåt

200

Anläggningsboende (ABO)

256

Egenbosatta (EBO)

113

Övrigt

13

TOTALT

382

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Halmstads kommun


Män

497

Kvinnor

525

Barn 0-17 år

333

18-20 år

38

21 år och uppåt

651

Anläggningsboende (ABO)

788

Egenbosatta (EBO)

225

Övrigt

9

TOTALT

1022

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Spenshult


Män

272

Kvinnor

206

Barn 0-17 år

130

18-20 år

16

21 år och uppåt

332

TOTALT

478

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Hylte kommun


Män

106

Kvinnor

125

Barn 0-17 år

115

18-20 år

8

21 år och uppåt

108

Anläggningsboende (ABO)

186

Egenbosatta (EBO)

44

Övrigt

1

TOTALT

231

Migrationsverket boendestatistik för asylsökande (uppdaterad 3 juni 2022)

Laholms kommun


Män

29

Kvinnor

35

Barn 0-17 år

24

18-20 år

0

21 år och uppåt

40

Anläggningsboende (ABO)

0

Egenbosatta (EBO)

62

Övrigt

2

TOTALT

64

Förklaringar

  • ABO - De som bor på Migrationsverkets egna boenden ute i kommunerna med uppehållstillstånd eller utan.
  • EBO - De som bor på egenbosatta, löst eget boende.

Kontakt

Oudai AlSalim

Integrationshandläggare vid Länsstyrelsen

Camilla Falk

Hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Halland