Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Hög lerhalt

250

Åtgärdsbehov fosfor

750

Totalsumma poäng

1 000

Ansökningsomgångar

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om stöd till en utvald satsning.

Budget för Halland 2023-2027

Total budget för Halland 2023-2027 är 2 418 466 kronor. Länsstyrelsen fördelar budgeten i samband med en utlysning av investeringsstöd för kalkfilterdiken.

Pågående utlysningar

Länsstyrelsen utlyser 1 200 000 kronor i investeringsstöd för anläggning av kalkfilterdiken i kombination med ny- eller omläggning av täckdiken på åkermark med lerjord. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

Utlysningen omfattar ansökningar om stöd som kommer in till Länsstyrelsen under perioden 1 mars – 31 juli 2024. Stöd får lämnas till företag som bedriver jordbruksverksamhet eller företag som genomför investeringar i mark som används i en jordbruksverksamhet.

Läs mer om villkoren för utlysningen Länk till annan webbplats.

Kommande utlysningar

Kontakta oss om du har några frågor om planeringen.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan om vattenverksamhet

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss