Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Livsmedel och besöksnäring

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Identifierat behov

300

Hållbar utveckling

120

Samarbete

100

Lämplig kompetens

160

Motiverad budget

170

Resultatet når målgruppen

100

Efter projektavslut

50

Totalsumma poäng

1000

Ansökningsomgångar

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om stöd till en utvald satsning.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen planerar att utlysa stöd till samarbetsprojekt för att skapa medlemsdrivna marknadsföringsprojekt inom livsmedel och besöksnäring. Utlysningen är öppen för ansökningar som kommer in mellan den 16 september – 16 december 2024. Budgeten för utlysningen är
3 000 000 kronor. Mer information om utlysningen kommer att finnas på Länsstyrelsens webbplats senast den 16 september 2024.

Länsstyrelsen planerar inte att utlysa stöd till samarbetsprojekt inom miljö och klimat under 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Anna-Sara Hellström

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss