Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (exklusive minskad ammoniakavgång och växthus och odlingstunnlar)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng för 2024.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Ökad lönsamhet

400

Lönsamt företag

250

Lönsam investering

225

Behov av stöd

125

Totalsumma poäng

1 000

Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (växthus och odlingstunnlar)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng för 2024.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Ökad lönsamhet

350

Lönsamt företag

220

Lönsam investering

200

Behov av stöd

115

Livsmedel

115

Totalsumma poäng

1 000

Urvalsmoduler för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (minskad ammoniakavgång)

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Investeringsalternativ

250

Minskad ammoniakavgång

750

Totalsumma poäng

1 000

Ansökningsomgångar

Du ansöker om stöd när det finns en öppen ansökningsperiod för den inriktning du vill söka inom.

För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för ansökningsperioden.

En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade. Efter det angivna slutdatumet för ansökningsperioden handlägger Länsstyrelsen alla kompletta ansökningar som kommit in.

Ansökningsperioder för stöd till stall eller inhysningssystem 2024

Du kan ansöka om stöd till stall eller inhysningssystem under följande perioder 2024:

  • 1 januari – 31 mars
  • 1 augusti – 31 oktober

I Halland är stödet stängt för ansökningar mellan den 1 april – 31 juli och 1 november – 31 december.

Ansökningsperioder för övriga inriktningar inom investeringsstödet för ökad konkurrenskraft 2024

Övriga inriktningar inom investeringsstödet för ökad konkurrenskraft är följande stöd:

  • Täckdikning
  • Energiskog
  • Växthus och odlingstunnlar
  • Torkning och lagring efter skörd
  • Utrustning
  • Minskad ammoniakavgång

Du kan ansöka om stöd inom dessa inriktningar under följande period 2024:

  • 1 mars – 31 juli

I Halland är stödet stängt mellan 1 januari – 29 februari och 1 augusti – 31 december.

Budget för Halland

Tabell över budgetens uppdelning per ansökningsomgång för 2024

Inriktning

Summa

Stallar eller inhysningssystem

14 400 000 kronor

Täckdikning

3 400 000 kronor

Energiskog

3 400 000 kronor

Växthus och odlingstunnlar

3 400 000 kronor

Torkning och lagring efter skörd

3 400 000 kronor

Utrustning

2 400 000 kronor

Minskad ammoniakavgång

2 400 000 kronor

Alla ansökningar som kommit in under tiden för en ansökningsomgång kommer att poängsättas och jämföras mot varandra. Det är de ansökningar med högst poäng och som ryms inom budgeten i en ansökningsomgång som kommer att ges stöd. Övriga ansökningar avslås.

Du har möjlighet att skicka in en ny ansökan i en annan ansökningsomgång, om din ansökan har fått avslag på grund av att den hade lägre poäng än de som fick stöd och därför inte rymdes i ansökningsomgångens budget. Då behöver du fylla i alla uppgifter och skicka in alla bilagor i en ny ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst.

Om din ansökan däremot har fått avslag på grund av att den inte uppnått minimipoäng för stödet eller på grund av något annat villkor behöver du omarbeta din ansökan om du vill söka igen.

Tänk på att du bara kan få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum tidigast den dag då ansökan om stöd kommit in till oss. Det är ankomstdatumet för den ansökan som beviljas som räknas.

Om du påbörjar investeringen innan du har fått ett beslut om stöd gör du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå för utgifterna själv.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Anna-Sara Hellström

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss