Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för bevattningsdammar

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Tabell som beskriver regionala prioriteringar i poäng.

Urvalsmoduler

Maxpoäng

Risk för vattenbrist

400

Kostnadseffektivitet

400

Näringsbelastning

50

Åtgärdsbehov övergödning

50

Dricksvatten vilda djur

50

Brist på vattenbiotoper

50

Totalsumma poäng

1 000

Ansökningsomgångar

Det här stödet är öppet för nya ansökningar. Länsstyrelsen hanterar ansökningar löpande i den ordning de kommer in.

Budget för Halland 2023-2027

Budgeten är 6,2 miljoner kronor för åren 2023-2027. I det här stödet finns det fortfarande pengar kvar att söka.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen har inga planerade utlysningar 2024. Det här stödet går istället att söka löpande.

Behöver jag tillstånd?

Tänk på att du kan behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Om anläggningen av bevattningsdammen kräver tillstånd ska du ha fått tillståndet innan Länsstyrelsen kan fatta ett beslut om stöd. Om anläggningen av bevattningsdammen kräver en anmälan om vattenverksamhet ska denna anmälan vara handlagd innan Länsstyrelsen kan fatta ett beslut om stöd.

Tillstånd för vattenverksamhet

Anmälan om vattenverksamhet

Dispens från strandskydd

Dispenser och tillstånd skyddad natur

Tillstånd för vattenuttag

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Anna-Sara Hellström

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss