Stöd till bredbandsutbyggnad

Projektstöd till bredbandsutbyggnad inom landsbygdsprogrammet gick att söka 2014–2020. Stödet går inte längre att söka hos Länsstyrelsen. Du kan däremot söka liknande stöd för bredbandsutbyggnad hos Post- och telestyrelsen.

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stödet hos Post- och telestyrelsen för att bygga ut bredband.

Mer om bredbandsstöd, Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd

Om du redan har fått ett beslut om stöd av Länsstyrelsen kan du söka utbetalning.

Mer information om hur du ansöker om utbetalning på sidan Utbetalning av stöd du sökt 2015-2022

Regional bredbandsstrategi för Halland

Kommunerna och Region Halland har tillsammans ansvaret för att samordna utbyggnaden inom ramen för den regionala bredbandsstrategin.

Regional bredbandsstrategi för Halland, Region Halland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten

Emma Björkqvist

Anette Ekendahl

Lina Johansson

Clara Svensson

Spomenka Duras

Emma Barkström

Linnéa Näsén Ahlbäck

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss