Vattenläget i länet

Här samlar vi information samt vanliga frågor och svar om vattenläget i länet. Du hittar mer information om nuläget för landets grundvatten och ytvatten på SMHI:s vattenwebb.

Senaste uppdatering: 2019-02-28

Efter den torra sommaren har hösten och vintern inneburit mer normala nederbördsmängder i större delen av länet. Men i Skaraborg är grundvattennivåerna fortsatt låga, vilket innebär en ökad sårbarhet för en eventuell sommartorka. Även i resten av länet har de riktigt stora grundvattenmagasinen inte riktigt återhämtat sig efter de senaste torråren.

Länsstyrelsens tillsyn över vattnet

Länsstyrelsen utövar tillsyn över vattenuttag ur sjöar och vattendrag, såväl som från grundvattnet. Inom ramen för miljöbalken kan Länsstyrelsen kontrollera, ställa krav på eller förbjuda uttag av vatten.

Frågor och svar om vattenläget

Framförallt i Skaraborg finns det starka skäl att fortsätta vara sparsam om du använder grundvatten. Kustkommunerna är också extra utsatta i torrperioder. I övrigt kan läget variera mellan kommunerna beroende på till exempel hur förbrukningen har sett ut under året, så var uppmärksam på vilken information din kommun går ut med.

Om du bor på en plats som nu har god tillgång på vatten så är det en ändå en god idé att ta för vana att hushålla med vattnet. Det ger ett bättre utgångsläge för kommande torrperioder och sparar också på resurser som kemikalier och energi som används för att producera dricksvatten. Reningen av avloppsvatten blir också mer effektiv när utblandningen med rent vatten inte blir för stor.

Här hittar du tips om hur du kan minska din vattenförbrukning.

Tillstånd för vattenuttag söks hos Mark- och miljödomstolen. Processen kring tillstånd tar i normala fall minst några månader.

I stället för att söka tillstånd kan du anmäla ditt uttag till Länsstyrelsen om uttaget är:

  • För vattendrag, högst 600 m3/d och högst 100 000 m3/år
  • För sjö, högst 1000 m3/d och högst 200 000 m3/år

En anmälan ger inte en säker rättighet så som ett tillstånd gör. Den som har gjort en anmälan kan ändå drabbas av framtida bevattningsförbud.

Mer information om anmälan av vattenverksamhet

Fördelen med att ha ett tillstånd är att det ger dig rätt att ta vatten inom de ramar som tillståndet sätter. Då vet du vad som gäller och blir inte tvungen att sluta ta vatten när Länsstyrelsen går ut med generellt förbud.

Grundvatten är det vatten som finns i hålrum i jorden eller berggrunden. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Källa: Sveriges geologiska undersökning 

Kontakt