Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länets författningssamling

Här hittar du länets författningssamling. Den innehåller bland annat Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafik, naturreservat och strandskydd.

Om en digital version av en föreskrift inte stämmer med en tryckt version, är det den tryckta som gäller.

Lokala trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling, Transportsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Västra Götalands läns författningssamling

Alla gällande föreskrifter som utfärdats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns listade i en förteckning, som uppdateras varje år i januari. I förteckningen ingår inte föreskrifter som förtecknas enligt särskilda bestämmelser, till exempel trafikföreskrifter och naturreservat.

Förteckning över gällande föreskrifter beslutade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (pdf-fil) Pdf, 511.8 kB.

Länsstyrelsen har också ett register över samtliga föreskrifter som utfärdats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Registret är sökbart och kan filtreras efter till exempel kommun, år och nyckelord. I registret ingår inte föreskrifter som hade upphävts före den 1 januari 2023.

Register över Västra Götalands läns författningssamling (Excel-fil) Excel, 229.4 kB.

2024

14FS 2024:10

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Frihamnen i Göteborgs kommun

2024-10 Sjötrafik tillfälliga förbud Frihamnen Göteborg Pdf, 341.6 kB.

14FS 2024:9

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde vid Marstrand i Kungälvs kommun

2024-9 Sjötrafik tillfälliga förbud Marstrand Kungälv Pdf, 301.6 kB.

14FS 2024:8

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om inrättande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Nedsjöarna (Västra Nedsjön och Östra Nedsjön) i Härryda och Bollebygds kommuner

2024-8 Vattenskyddsområde Nedsjöarna Bollebygd Härryda Pdf, 247.2 kB.

14FS 2024:7

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2022:23) om förbud mot ankring, fiske och dykning i vattenområde vid inloppet till Göteborgs hamn i Göteborgs kommun

2024-7 Sjötrafik förbud ankringsförbud Göteborgs hamn Göteborg Pdf, 133.4 kB.

14FS 2024:6

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:26) om Höjentorp-Drottningkullens naturreservat i Skara kommun

2024-6 Naturreservat Höjentorp-Drottningkullen Skara Pdf, 133.6 kB.

14FS 2024:5

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Boksjöns naturreservat i Dals-Eds kommun

2024-5 Naturreservat Boksjön Dals-Ed Pdf, 869.3 kB.

14FS 2024:4

Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på väg 172 i Bengtsfors kommun

2024-4 Trafikföreskrifter väg 172 Bengtsfors Pdf, 156.2 kB.

14FS 2024:3

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Örekilsälvens naturreservat i Munkedals kommun

2024-3 Naturreservat Örekilsälven Munkedal Pdf, 1.8 MB.

14FS 2024:2

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:61) om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun.

2024-2 Tillträdesförbud väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet Stenungsund Pdf, 133.5 kB.

14FS 2024:1

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut (14FS 2017:110) om strandskydd i Munkedals kommun

2024-1 Strandskydd Munkedal Pdf, 133.4 kB.

2023-80 Vattenkvalitetskrav Västerhavets vattendistrikt Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Börjar gälla: 2024-01-08

Samband: 14FS 2021:43

2023-79 Naturreservat Tanumskusten Tanum Pdf, 128.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1991:5) om Tanumskusten i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-12-13

Samband: 14FS 1991:5

2023-78 Naturreservat Blängsmossen Falköping Skara Skövde Pdf, 133.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16FS 1997:66) om naturreservatet Blängsmossen i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Börjar gälla: 2023-12-28

Samband: 16FS 1997:66

2023-77 Naturreservat Grevagården Skövde Pdf, 181.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Grevagårdens naturreservat i Skövde kommun

Börjar gälla: 2023-12-27

2023-76 Sjötrafik förbud Hinsholmskilens småbåtshamn Göteborg Pdf, 1.2 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot båttävling, vattenskidåkning eller vindsurfing vid Hinsholmskilens småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-12-28

Samband: 14FS 1990:45

2023-75 Sjötrafik förbud Saltholmens småbåtshamn Göteborg Pdf, 1.3 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot båttävling, vattenskidåkning eller vindsurfning vid Saltholmens småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-12-28

Samband: 14FS 1990:45

2023-74 Sjötrafik förbud Fiskebäck Fiskebäcks fiske- och småbåtshamn Göteborg Pdf, 1.3 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot båttävling, vattenskidåkning eller vindsurfning i inseglingsrännan till Fiskebäck samt Fiskebäcks fiske- och småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-12-28

Samband: 14FS 1990:45

2023-73 Sjötrafik förbud Göteborgs hamn Göteborg Pdf, 355.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot båttävling, vattenskidåkning eller vindsurfning i Göteborgs hamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-12-28

Samband: 14FS 1990:45

2023-72 UPPHÄVD Tillträdesförbud väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet Stenungsund Pdf, 774.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:61) om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun

Börjar gälla: 2023-11-25

Upphör: 2024-02-06

Samband: 14FS 2023:61, 14FS 2023:67, 14FS 2024:2

2023-71 Sjötrafik förbud ankringsförbud Svanesundsleden Orust Stenungsund Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot ankring, fiske och dykning i vattenområde vid Svanesundsleden i Orust och Stenungsunds kommuner

Börjar gälla: 2023-12-14

2023-70 Naturreservat Onsö Mariestad Pdf, 627.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Onsö naturreservat i Mariestads kommun

Börjar gälla: 2023-12-13

Samband: 14FS 2006:53

2023-69 Naturreservat Kvissle Falköping Pdf, 156.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Kvissle naturreservat i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2023-12-13

2023-68 Naturreservat Stigfjorden Tjörn Pdf, 151.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1979:52) Stigfjorden-området i Orusts och Tjörns kommuner som naturvårdsområde i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2023-11-09

Samband: 14FS 1979:52, 14FS 2019:4

2023-67 UPPHÄVD Tillträdesförbud väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet Stenungsund
Pdf, 898.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:61) om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun

Börjar gälla: 2023-11-11

Upphör: 2024-02-06

Samband: 14FS 2023:61, 14FS 2023:72, 14FS 2024:2

2023-66 Naturreservat Hällsö Tanum Pdf, 128.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2016:17) för naturreservatet Hällsö i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-08-31

Samband: 14FS 2016:17

2023-65 Naturreservat Rölle Borås Pdf, 382.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (15FS 1982:64) om naturreservatet Rölle i Borås kommun

Börjar gälla: 2023-11-28

Samband: 15FS 1982:64

2023-64 Sjötrafik fartbegränsning Känsösundet Göteborg Pdf, 436.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Känsösundet i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-11-20

Samband: 14FS 1990:45

2023-63 Vattenskyddsområde Dösebacka Kungälv Pdf, 132.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1992:4) om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2023-10-11

Samband: 14FS 1992:4

2023-62 Sjötrafik fartbegränsning Smögen Sotenäs Pdf, 952.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Smögen i Sotenäs kommun

Börjar gälla: 2023-10-28

Samband: 14FS 1990:45

2023-61 UPPHÄVD Tillträdesförbud väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet Stenungsund Pdf, 358.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området vid väg E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun

Börjar gälla: 2023-09-26

Upphör: 2024-02-06

Samband: 14FS 2023:67, 14FS 2023:72, 14FS 2024:2

2023-60 Sjötrafik fartbegränsning Saltholmens inre småbåtshamn Göteborg Pdf, 358 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Saltholmens inre småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-10-16

2023-59 Sjötrafik fartbegränsning Saltholmens yttre hamn Göteborg Pdf, 377 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Saltholmens yttre hamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-10-16

Samband: 14FS 2019:29

2023-58 UPPHÄVD Trafikföreskrifter väg 172 Bengtsfors Pdf, 152.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrifter om förbud mot trafik med fordon på väg 172 i Bengtsfors kommun

Börjar gälla: 2023-08-10

Upphör: 2023-10-10

2023-57 Landskapsbildsskydd Härskogen Lerum Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om delvis upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:35) om Härskogens landskapsbildsskydd i Alingsås, Bollebygds och Lerums kommuner

Börjar gälla: 2023-06-28

Samband: 15FS 1985:39, 14FS 2023:35

2023-56 Sjötrafik fartbegränsning Täresund Sotenäs Pdf, 410.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Täresund i Sotenäs kommun

Börjar gälla: 2023-08-08

2023-55 Sjötrafik fartbegränsning Vallevik Sotenäs Pdf, 369.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Vallevik i Sotenäs kommun

Börjar gälla: 2023-08-08

2023-54 UPPHÄVD Sjötrafik tillfälliga förbud fartbegränsning Lidan Lidköping Pdf, 166.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde samt fartbegränsning i Lidan i Lidköpings kommun

Börjar gälla: 2023-08-10

Upphör: 2023-08-11

2023-53 Sjötrafik fartbegränsning Väderöarna Tanum Pdf, 349.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Väderöarna i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-08-07

2023-51 UPPHÄVD Sjötrafik tillfälliga förbud Marstrand Kungälv Pdf, 656.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Marstrand i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2023-07-04

Upphör: 2023-07-10

Samband: 14FS 2023:48

2023-50 Sjötrafik ankringsförbud Fjällbacka kaj och centrum Tanum Pdf, 411.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot ankring i vattenområde utanför Fjällbacka kaj och centrum i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-06-27

2023-49 Sjötrafik ankringsförbud Långsjö Veddökilen Tanum Pdf, 369.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot ankring i Långsjö, Veddökilen, i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-06-27

2023-48 UPPHÄVD Sjötrafik tillfälliga förbud Marstrand Kungälv Pdf, 408.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om avlysning av vattenområde vid Marstrand i Kungsälvs kommun

Börjar gälla: 2023-06-04

Upphör: 2023-07-04

Samband: 14FS 2023:51

2023-47 Jakt allmänt vatten Västra Götalands län Pdf, 184.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten i Västra Götalands län

Börjar gälla: 2023-06-08

Upphör: 2026-05-31

2023-46 Vattenskyddsområde Grunnebo Vänersborg
Pdf, 152.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter (14FS 2010:639) för Kosters grundvattentäkter i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-04-28

Samband: 15AK 1973:111A

2023-45 Vattenskyddsområde Koster Strömstad Pdf, 151.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns skyddsområde och allmänna föreskrifter (15AK 1973:111A) för grundvattentäkt på stadsägan 1050 (Grunnebo) i Vänersborgs kommun

Börjar gälla: 2023-04-28

Samband: 14FS 2010:639

2023-44 Sjötrafik fartbegränsning Hinsholmskilens småbåtshamn Göteborg Pdf, 576.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Hinsholmskilens småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-05-29

Samband: 14FS 1986:44


2023-43 Sjötrafik fartbegränsning Hälsö Björkö Öckerö Pdf, 151.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om delvis upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1990:45) om sjötrafik i Öckerö kommun

Börjar gälla: 2023-05-30

Samband: 14FS 1990:45

2023-42 UPPHÄVD Sjötrafik tillfälliga förbud Frihamnen Göteborg Pdf, 1.3 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Frihamnen i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-05-01

Upphör: 2023-11-06

Samband: 14FS 1990:45

2023-41 Naturreservat Hornborgasjön Falköping Skara Pdf, 653.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:5) om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:3) om Hornborgasjöns naturreservat i Falköpings och Skara kommuner

Börjar gälla: 2023-04-03

Samband: 14FS 2011:21, 14FS 2023:3, 14FS 2023:4, 14FS 2023:5

2023-40 Naturreservat Västra Rossö Strömstad Pdf, 556.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter (14FS 2015:58) för naturreservatet Västra Rossö i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-05-03

Samband: 14FS 2015:58

2023-39 Naturreservat Väderöarna Tanum Pdf, 2.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om och föreskrifter (14FS 2011:30) för naturreservatet Väderöarna i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-05-03

Samband: 14FS 2011:30

2023-38 Naturreservat Saltö Strömstad Pdf, 585.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter (14FS 2011:82) för Saltö naturreservat i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-05-03

Samband: 14FS 2011:82

2023-37 Naturreservat Kosteröarna Strömstad Pdf, 737.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om och föreskrifter (14FS 2010:116) för naturreservatet Kosteröarna i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-05-03

Samband: 14FS 2010:116

2023-36 Landskapsbildsskydd Lärjeåns dalgång Lerum
Pdf, 2.2 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Lärjeåns dalgångs landskapsbildsskydd i Lerums kommun

Börjar gälla: 1971-05-10

Samband: 15FS 1986:57

2023-35 Landskapsbildsskydd Härskogen Alingsås Bollebygd Lerum
Pdf, 180.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Härskogens landskapsbildsskydd i Alingsås, Bollebygds och Lerums kommuner

Börjar gälla: 1972-07-01

Samband: 15FS 1985:39, 14FS 2023:57

2023-34 Naturreservat Baldersnäs Bengtsfors Pdf, 176.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Baldersnäs naturreservat i Bengtsfors kommun

Börjar gälla: 1975-12-19

Samband: 15FS 1982:31

2023-33 Landskapsbildsskydd Aspen Lerum Pdf, 151 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Aspens landskapsbildsskydd i Lerums kommun

Börjar gälla: 1967-06-17

Samband: 15FS 1986:57

2023-32 Vägsammanställning Västra Götalands län Pdf, 6.1 MB.

Rubrik: Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västra Götalands län 2023

Börjar gälla: 2023-04-01

2023-31 Sjötrafik ankringsförbud Hjärtholmen Göteborg Pdf, 149.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om delvis upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1990:45) om sjötrafik i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-04-10

Samband: 14FS 1990:45

2023-30 Sjötrafik fartbegränsning Björlanda kiles småbåtshamn Göteborg Pdf, 322.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Björlanda kiles småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-04-10

Samband: 14FS 1986:44

2023-29 Sjötrafik ankringsförbud Vasskären-Gäveskär Göteborg Pdf, 149.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om delvis upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1990:45) om sjötrafik i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2023-04-10

Samband: 14FS 1990:45

2023-28 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Torps naturreservat i Skara kommun Pdf, 183.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Torps naturreservat i Skara kommun

Börjar gälla: 2022-03-27

Samband: 16AK 1976:6A

2023-27 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Jättadalen-Öglunda grottas naturreservat i Skara kommun  Pdf, 160.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Jättadalen-Öglunda grottas naturreservat i Skara kommun

Börjar gälla: 2022-03-27

Samband: 16AK 1976:7A

2023-26 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Höjentorp-Drottningkullens naturreservat i Skara kommun Pdf, 185.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Höjentorp-Drottningkullens naturreservat i Skara kommun

Börjar gälla: 2022-03-27

Samband: 16AK 1976:140A, 14FS 2024:6

2023-25 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Högsböla ängars naturreservat i Skövde kommun Pdf, 183.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Högsböla ängars naturreservat i Skövde kommun

Börjar gälla: 2022-03-27

Samband: 16FS 1992:15, 14FS 2009:178

2023-24 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Eahagen-Öglunda ängars naturreservat i Skara kommun Pdf, 184.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Eahagen-Öglunda ängars naturreservat i Skara kommun

Börjar gälla: 2022-03-27

Samband: 16AK 1976:3A

2023-23 Vägförändringar väg 40 Borås Pdf, 148.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Borås kommun

Börjar gälla: 2022-02-24

2023-22 Vägförändringar Vardsjövägen Alingsås Pdf, 146.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Alingsås kommun

Börjar gälla: 2021-05-18

2023-21 Vägförändringar väg 540 Härryda Pdf, 147.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Härryda kommun

Börjar gälla: 2020-09-22

2023-20 Vägförändringar väg 540 Härryda Pdf, 147.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Härryda kommun

Börjar gälla: 2020-06-15

2023-19 Vägförändringar väg 832 Uddevalla Pdf, 147.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2020-03-03

2023-18 Vägförändringar väg 190 väg 521 Göteborg Pdf, 148.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2019-08-26

2023-17 Vägförändringar väg 549 Härryda Pdf, 148.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Härryda kommun

Börjar gälla: 2018-02-07

2023-16 Vägförändringar väg 1939 Lerum Pdf, 146.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Lerums kommun

Börjar gälla: 2017-02-09

2023-15 Vägförändringar väg 2616 Skara Pdf, 147.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om förändring av enskild väg till allmän i Skara kommun

Börjar gälla: 2016-06-14

2023-14 Vägförändringar väg 629 Kungälv Pdf, 147.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2016-05-12

2023-12 Vägförändringar Golfbanevägen Kungälv Pdf, 146.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om förändring av enskild väg till allmän i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2015-06-03

2023-11 Vägförändringar väg 550 Härryda Pdf, 147.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring av väghållningsområde i Härryda kommun

Börjar gälla: 2015-02-02

2023-13 Vägförändringar väg 766 väg 767 Orust Pdf, 146 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om förändring av enskild väg till allmän i Orust kommun

Börjar gälla: 2015-11-10

2023-10 Vattenskyddsområde Köperödssjöarna Uddevalla Pdf, 126.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1989:26) om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Uddevalla kommuns ytvattentäkter Stora och Lilla Köperödssjöarna i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2023-02-07

Samband: 14FS 1989:26, 14FS 2009:304, 14FS 2023:6

2023-9 Naturreservat Fegen Svenljunga Pdf, 1.7 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2023:8) om Fegens naturreservat i Svenljunga kommun

Börjar gälla: 2014-10-07

Samband: 15FS 1982:9, 14FS 2023:8

2023-8 Naturreservat Fegen Svenljunga Pdf, 1.8 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Fegens naturreservat i Svenljunga kommun

Börjar gälla: 2010-03-15

Samband: 15FS 1982:9, 14FS 2023:9

2023-7 Vattenskyddsområde Råda Lidköping Pdf, 153.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16AK 1973:75B) om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheterna Råda Bräddegården 4:1 och Råda 16:1 i Lidköpings kommun

Börjar gälla: 2023-01-26

Samband: 16AK 1973:75B

2023-6 Vattenskyddsområde Köperödssjöarna Uddevalla Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2009:304) om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Köperödssjöarnas vattentäkt i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2010-11-25

Samband: 14FS 2009:304

2023-5 Naturreservat Hornborgasjön Falköping Skara Pdf, 582.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Hornborgasjöns naturreservat i Falköpings och Skaras kommuner

Börjar gälla: 2023-02-22

Samband: 14FS 2011:21, 14FS 2023:3, 14FS 2023:4, 14FS 2023:41

2023-4 Naturreservat Hornborgasjön Falköping Skara Pdf, 149.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Hornborgasjöns naturreservat i Falköpings och Skaras kommuner

Börjar gälla: 2000-01-13

Samband: 14FS 2011:21, 14FS 2023:3, 14FS 2023:5, 14FS 2023:41

2023-3 Naturreservat Hornborgasjön Falköping Skara Pdf, 1.5 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Hornborgasjöns naturreservat i Falköpings och Skaras kommuner

Börjar gälla: 1999-09-30

Samband:14FS 2011:21, 14FS 2023:4, 14FS 2023:5, 14FS 2023:41

2023-2 Naturreservat Gåsevik Lysekil Pdf, 157.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Gåseviks naturreservat i Lysekils kommun

Börjar gälla: 2023-02-13

Samband: 14FS 1974:129

2023-1 Vattenskyddsområde Rådasjön Norra Långevattnet Härryda Mölndal Partille Pdf, 588.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Rådasjöns och Norra Långevattnets vattenskyddsområde i Mölndals kommun

Börjar gälla: 2023-02-15

Samband: 14FS 1996:91

2022-58 Sjötrafik fartbegränsning Killingholmen Yttre Knappen Strömstad Pdf, 375.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-01-30

Samband: 14FS 2001:319

2022-57 Sjötrafik fartbegränsning Nötholmen Skurveskär Strömstad Pdf, 606.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-01-30

Samband: 14FS 2001:318

2022-56 Sjötrafik fartbegränsning Hålkedalskilen Strömstad.pdf Länk till annan webbplats.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2023-01-30

2022-55 Naturreservat Bassholmen Uddevalla Pdf, 503.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Bassholmens naturreservat i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2023-01-16

Samband: 14AK 1976:13, 14FS 1983:19

2022-54 UPPHÄVD Sjötrafik tillfälliga förbud Fjällbacka kaj Tanum Pdf, 474.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde i Tanums kommun

Börjar gälla: 2022-12-15

Upphör: 2023-02-01

2022-53 Naturreservat Svarvaretorpet Mellerud Pdf, 181.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Svarvaretorpets naturreservat i Melleruds kommun

Börjar gälla: 2023-01-12

Samband: 14FS 2002:602

2022-52 Naturminne Bäcken 1.7 Bollebygd Pdf, 151.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (15AK 1958:175A) om fridlysning av en pelargran i Bollebygds kommun

Börjar gälla: 2012-02-16

Samband: 15AK 1958:175A

2022-51 Naturminne Kullabolet Skövde Pdf, 153.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16AK 1964:30A) om fridlysning av ett område om cirka 1,3 har beväxt med backsippa, numera Kullabolets naturminne i Skövde kommun

Börjar gälla: 2005-07-07

Samband: 16AK 1964:30A, 14FS 2006:219

2022-50 Naturreservat Skogastorpskärret Falköping Pdf, 150 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16FS 1981:25) om ändring av föreskrifter för naturreservatet Skogartorpskärret i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2009-02-26

Samband: 16FS 1978:30, 16FS 1981:25, 14FS 2009:176

2022-49 Naturreservat Skogastorpskärret Falköping Pdf, 150.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16FS 1978:30) om ändring av föreskrifterna för naturreservatet Skogartorpskärret i Högstena socken i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2009-02-26

Samband: 16FS 1978:30, 16FS 1981:25, 14FS 2009:176

2022-48 Naturminne Mölltorp Skövde Pdf, 150 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16FS 1995:16) om bildande av naturminne på fastigheten Mölltorp 1:14 i Skövde kommun samt föreskrifter för naturminnet i Skövde kommun

Börjar gälla: 2012-08-15

Samband: 16FS 1995:16

2022-47 Naturminne Stora Rud Bjurmossen Mellerud Pdf, 155.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (15AK 1929:240A) om fridlysning av dels den s.k. ”Biskopseken” å 1/8 mantal Svalungsbyn och dels en gran å 1/3 mantal Stora Rud båda i Örs socken, numera Melleruds kommun

Börjar gälla: 1974-09-24

Samband: 15AK 1929:240A

2022-46 Naturminne Ellesbo Göteborg Pdf, 151.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14AK 1948:174) om fridlysning av en lönn i Härryda socken och en poppel i Rödbo socken, numera Härryda och Göteborgs kommuner

Börjar gälla: 2014-05-07

Samband: 14AK 1948:174

2022-45 Vattenskyddsområde Hässleröd Uddevalla Pdf, 151.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1978:201) om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Hässleröd i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2011-10-11

Samband: 14FS 1978:201

2022-44 Vattenskyddsområde Gullmarsberg Uddevalla Pdf, 149.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1978:198) om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Gullmarsberg i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2011-08-09

Samband: 14FS 1978:198

2022-43 Vattenskyddsområde Kyrkebyn Uddevalla Pdf, 151.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1978:200) om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Kyrkebyn (Lane-Ryr) i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2011-08-09

Samband: 14FS 1978:200

2022-42 Vattenskyddsområde Fagerhult Uddevalla Pdf, 148.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 1999:32) om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt inom fastigheten Fagerhult 1:11 och 1:102 i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2011-08-09

Samband: 14FS 1999:32

2022-40 Sjötrafik ankringsförbud Grebbestadkilen Tanum Pdf, 288.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ankringsförbud i Grebbestadkilen i Tanums kommun

Börjar gälla: 2023-01-16

2022-39 Naturreservat Kroktjärnet Bengtsfors Pdf, 182.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Kroktjärnets naturreservat i Bengtsfors kommun

Börjar gälla: 2022-12-13

2022-38 Naturreservat Änggårdsbergen Göteborg Mölndal Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2022:22) om naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborgs och Mölndals kommuner

Börjar gälla: 2022-12-13

Samband: 14FS 2022:22

2022-37 Naturreservat Härskogen Härryda Lerum Pdf, 1.9 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om Härskogens naturreservat i Lerums kommun och Härryda kommun

Börjar gälla: 2022-12-13

Samband: 14AK 1972:410A

2022-35 Sjötrafik ankringsförbud Lilla Kalvsund Öckerö Pdf, 383.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ankringsförbud i Lilla Kalvsund i Öckerö kommun

Börjar gälla: 2022-10-24

2022-34 Sjötrafik ankringsförbud Skagern Gullspång Pdf, 267.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot ankring i Gullspångs kommun

Börjar gälla: 2022-10-24

 

2022-33 Jakt dovhjort Alingsås Essunga Grästorp Lilla Edet Trollhättan Vårgårda Pdf, 1.9 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om skyddsjakt efter dovhjort i Alingsås, Essunga, Grästorps, Lilla Edets, Trollhättans och Vårgårda kommuner

Börjar gälla: 2022-10-16

Upphör: 2025-02-28

2022-32 Strandskydd detaljplan Styrsö Göteborg Pdf, 150.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Bostäder på västra Asperö inom stadsdelen Styrsö i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2022-08-26

2022-30 Vattenskyddsområde Elgärde Vänersborg Pdf, 149.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten Elgärde i Vänersborgs kommun

Börjar gälla: 2022-01-27

Samband: 15AK 1972:258A

2022-28 Naturreservat Sjöängen Falköping Pdf, 177.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Sjöängen i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2022-08-02

2022-24 Naturreservat Brurmossen Åmål Pdf, 181.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Brurmossen i Åmåls kommun

Börjar gälla: 2022-07-26

Samband: 14FS 2005:150

2022-23 Sjötrafik förbud ankringsförbud Göteborgs hamn Göteborg Pdf, 976.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot ankring, fiske och dykning i vattenområde vid inloppet till Göteborgs hamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2022-06-27

Upphör: 2024-06-06

Samband: 14FS 2024:7

2022-22 Naturreservat Änggårdsbergen Göteborg Mölndal Pdf, 2.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborgs och Mölndals kommuner

Börjar gälla: 2022-07-06

Samband: 14AK 1975:237A, 14FS 2016:36, 14FS 2022:38

2022-19 Vattenskyddsområde Vänersborgsviken Göta älv Ale Göteborg Kungälv Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Pdf, 253.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om vattenskyddsområdet Vänersborgsviken och Göta älv i Ale, Göteborgs, Kungälvs, Lilla Edets, Trollhättans och Vänersborgs kommuner

Börjar gälla: 2022-07-01

2022-18 Naturreservat Skåpenäs Bengtsfors Pdf, 180.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Skåpenäs i Bengtsfors kommun

Börjar gälla: 2022-06-08

Samband: 14FS 2016:56

2022-17 Sjötrafik fartbegränsning Furuholmen Tviklippan Vindön Orust Pdf, 1.4 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Orust kommun

Börjar gälla: 2022-05-30

Samband: 14FS 1990:26

2022-16 Naturreservat Pålsbo Borås Pdf, 178.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Pålsbo i Borås kommun

Börjar gälla: 2022-05-19

2022-14 Naturreservat Hårssjön-Rambo mosse Härryda Mölndal Pdf, 1.5 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Hårssjön-Rambo mosse i Härryda och Mölndals kommuner

Börjar gälla: 2022-04-27

2022-12 Sjötrafik fartbegränsning Hovås småbåtshamn Göteborg Pdf, 719.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Hovås småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2022-03-28

Samband: 14FS 1986:44

2022-11 Sjötrafik fartbegränsning Fiskebäcks fiskehamn Fiskebäcks småbåtshamn Eskils ränna Önnereds småbåtshamn Göteborg Pdf, 1.4 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Fiskebäcks fiskehamn, Fiskebäcks småbåtshamn, Eskils ränna och Önnereds småbåtshamn i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2022-03-28

Samband: 14FS 1986:44, 14FS 2011:84

2022-10 Sjötrafik ankringsförbud Västernäs Störnäs Tjörn Pdf, 802 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ankringsförbud i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2022-03-07

2022-9 Sjötrafik förbud Skaven Nore Lidköping Pdf, 174 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om förbud mot motordriven båttrafik i Lidköpings kommun

Börjar gälla: 2022-03-07

2022-8 Sjötrafik fartbegränsning Stora Kornö Lysekil Pdf, 325.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Lysekils kommun

Börjar gälla: 2022-02-21

2022-7 Sjötrafik fartbegränsning Göta älv Göteborg Pdf, 1.1 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2022-03-01

Samband: 14FS 1998:60

2022-6 Naturreservat Lena borg Tidaholm Pdf, 568.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Lena borg i Tidaholms kommun

Börjar gälla: 2022-02-25

Samband: 16AK 1974:110A

2022-5 Naturreservat Lerstugesjön Hjo Tibro Pdf, 179.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Lerstugesjön i Hjo och Tibro kommuner

Börjar gälla: 2022-02-21

2022-4 Biotopskyddsområde Jordhammarsviken Stenungsund Pdf, 899.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om biotopskyddsområdet Jordhammarsviken i Stenungsunds kommun

Börjar gälla: 2022-02-21

2022-3 Naturreservat Degermossen och Store mosse Skövde Tibro Töreboda Pdf, 180.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Degermossen och Store mosse i Töreboda, Skövde och Tibro kommuner

Börjar gälla: 2022-02-14

2022-2 Vattenkvalitetskrav Södra Östersjöns vattendistrikt Pdf, 153.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Kalmar läns (Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter (08FS 2021:11) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Börjar gälla: 2021-12-22

Samband: 14FS 2017:2

2022-1 Vattenskyddsområde Backa Bollebygd Pdf, 147.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Backa i Bollebygds kommun

Börjar gälla: 2021-12-22

Samband: 15FS 1995:109

2021-43 Vattenkvalitetskrav Västerhavets vattendistrikt Pdf, 1.7 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Börjar gälla: 2021-12-22

Samband: 14FS 2016:58, 14FS 2023:80

2021-42 Vattenskyddsområde Öbbön Sandkullen Kärnsjön Ekenäs Munkedal Pdf, 154.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14AK 1974:340 A) om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter vid Öbbön och Sandkullen i Munkedals kommun samt del av Vattendomstolen vid Vänersborgs tingsrätts dom den 9 april 1976 (VA 38/75) om skyddsområde för grundvattentäkten Kärnsjön (Ekenäs) i Munkedals kommun

Börjar gälla: 2021-12-07

Samband: 14AK 1974:340A

2021-41 Naturreservat Kroppefjälls norra våtmarker Färgelanda Pdf, 174.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Kroppefjälls norra våtmarker i Färgelanda kommun

Börjar gälla: 2022-01-06

2021-40 Naturreservat Svartekulla Tidaholm Pdf, 175.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Svartekulla i Tidaholms kommun

Börjar gälla: 2022-01-06

2021-39 Penningtvätt Dalarnas län Gävleborgs län Hallands län Värmlands län Västra Götalands län Örebro län Pdf, 156.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter och allmänna råd (14FS 2017:178) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Börjar gälla: 2022-01-01

Samband: 14FS 2017:178, 14 FS 2018:51, 14FS 2019:52

2021-38 Naturreservat Gullängen Falköping Pdf, 182.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Gullängen i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2021-12-23

2021-37 Naturreservat Bäckedalen Skövde Pdf, 181 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Bäckedalen i Skövde kommun

Börjar gälla: 2021-12-23

2021-36 Sjötrafik fartbegränsning Hönö Fotö Öckerö Pdf, 425.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Öckerö kommun

Börjar gälla: 2021-12-13

2021-35 Vattenskyddsområde Grimsås Tranemo Pdf, 246.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om vattenskyddsområdet Grimsås i Tranemo kommun

Börjar gälla: 2021-12-01

Samband: 15AK 1973:154A

2021-34 Naturreservat Greby-Kleva Tanum Pdf, 183.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Greby-Kleva i Tanums kommun

Börjar gälla: 2021-11-29

Samband: 14FS 1991:41

2021-33 Sjötrafik fartbegränsning Toftö Tjörn Pdf, 414.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Toftö i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2021-11-22

2021-32 Sjötrafik fartbegränsning Käringön Orust Pdf, 973.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Käringön i Orust kommun

Börjar gälla: 2021-11-22

Samband: 14FS 2017:24

2021-31 Sjötrafik fartbegränsning Svälholmen Artigs ränna Lidköping Pdf, 1.5 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Svälholmen, Artigs ränna, i Lidköpings kommun

Börjar gälla: 2021-11-22

2021-30 Naturreservat Sollumsåns dalgång Lilla Edet Pdf, 183.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Sollumsåns dalgång i Lilla Edets kommun

Börjar gälla: 2021-11-03

2021-28 Vattenskyddsområde Skottven Lages Götene Pdf, 150 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (16AK 1975:64 B) om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på fastigheten Årnäs 2:1 (vid Skottven och Lages) i Götene kommun

Börjar gälla: 2021-09-29

Samband: 16AK 1975:64B

2021-24 Naturreservat Ekliden Ale Pdf, 1.5 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Ekliden i Ale kommun

Börjar gälla: 2021-08-04

Samband: 14FS 2002:500

2021-23 Strandskydd Lysekil Pdf, 143.8 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns kungörelse av regeringens beslut om ändring av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut (14FS 2017:100) om strandskydd i Lysekils kommun

Börjar gälla: 2021-06-17

Samband: 14FS 2017:100

2021-22 Sjötrafik fartbegränsning Hjärterö Tjörn Pdf, 1.4 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Hjärterö i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2021-07-01

Samband: 14FS 2020:19

2021-21 Sjötrafik fartbegränsning Kärrsön Risön Tjörn Pdf, 1.2 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Kärrsön och Risön i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2021-08-02

Samband: 14FS 2017:41

2021-20 UPPHÄVD Jakt allmänt vatten Västra Götalands län Pdf, 184.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten i Västra Götalands län

Börjar gälla: 2021-06-28

Upphör: 2023-04-20

Samband: 14FS 2021:19

2021-18 Naturreservat Marstrand Kungälv Pdf, 774 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter (14FS 2017:43) för naturreservatet Marstrand i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2021-07-22

Samband: 14FS 2017:43

2021-14 Sjötrafik fartbegränsning Åstols hamn Tjörn Pdf, 1.7 MB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2021-07-12

Samband: 14FS 1990:45

2021-13 Sjötrafik fartbegränsning Kyrkeviksbukten Lysekil Pdf, 802.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i Lysekils kommun

Börjar gälla: 2021-07-12

Samband: 14FS 1996:71

2021-8 Naturreservat Marieberg Kungälv Pdf, 610.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Marieberg i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2021-05-07

Samband: 14AK 1974:155, 14FS 1983:44, 14FS 1990:61

2021-6 Djur- och växtskyddsområde Lindö Ulricehamn Pdf, 733.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) på Lindö i Ulricehamns kommun

Börjar gälla: 2021-04-26

Samband: 14FS 2020:15

2021-4 Naturreservat Sunds branter Dals-Ed Pdf, 615.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns kungörelse av beslut om ändring av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter (14FS 2019:21) för naturreservatet Sunds branter i Dals-Eds kommun

Börjar gälla: 2021-03-11

Samband: 14FS 2019:21

2021-3 Biotopskyddsområde Hjältö leror Uddevalla Pdf, 131 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om biotopskyddsområdet Hjältö leror i Uddevalla kommun

Börjar gälla: 2021-02-22

2021-1 Sjötrafik fartbegränsning Väjern Sotenäs Pdf, 731.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Väjern i Sotenäs kommun

Börjar gälla: 2021-02-08

2020-30 Naturreservat Snappan Vänersborg Pdf, 268.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Snappan i Vänersborgs kommun

Börjar gälla: 2021-01-15

2020-29 Sjötrafik ankringsförbud Älgöleran Strömstad Pdf, 817.2 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om ankringsförbud inom Älgölerans naturreservat i Strömstads kommun

Börjar gälla: 2021-01-11

2020-28 Sjötrafik fartbegränsning Valekleven–Omboöar Karlsborg Pdf, 291.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Valekleven–Omboöar i Karlsborgs kommun

Börjar gälla: 2021-01-18

2020-25 Naturreservat Marstrands skärgård Kungälv Pdf, 148.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om naturreservatet Marstrands skärgård i Kungälvs kommun

Börjar gälla: 2020-12-14

2020-24 Vattenskyddsområde Ryda-Almesåsen Vara Pdf, 369.6 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för Grästorps kommuns vattentäkt Ryda/Almesåsen i Vara kommun

Börjar gälla: 2020-11-15

2020-23 Sjötrafik fartbegränsning Skärhamn Tjörn Pdf, 422.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Skärhamn i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2020-12-14

Samband: 14FS 1990:45

2020-21 Vattenskyddsområde Åsarp Falköping Pdf, 111.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde i Falköpings kommun

Börjar gälla: 2020-11-01

Samband: 16AK 1975:22B

2020-18 Strandskydd Tjörn Pdf, 111.3 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av beslut om delvis upphävande av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om strandskydd i Tjörns kommun

Börjar gälla: 2020-09-03

Samband: 14FS 2017:148

2020-17 Sjötrafik fartbegränsning Bovik Öckerö Pdf, 316.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Bovik i Öckerö kommun

Börjar gälla: 2020-10-01

2020-16 Sjötrafik fartbegränsning Kalvö Korsö Tanum Pdf, 415 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning i sundet mellan Kalvö och Korsö i Tanums kommun

Börjar gälla: 2020-09-21

Samband: 14FS 2011:85

2020-15 Djur- och växtskyddsområde Lindö Ulricehamn Pdf, 889.4 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för djur- och växtskyddsområde (fågelskyddsområde) på Lindö i Ulricehamns kommun

Börjar gälla: 2020-06-17

Samband: 14FS 2021:6

2020-14 Strandskydd detaljplan Gamlestadens fabriker Göteborg Pdf, 207 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Gamlestadens fabriker i Göteborgs kommun

Börjar gälla: 2020-04-27

2020-13 Sjötrafik fartbegränsning Svegön Åmål Pdf, 485.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om fartbegränsning vid Svegön i Åmåls kommun

Börjar gälla: 2020-06-05

2020-9 Naturreservat Svartedalens vildmarksområde Kungälv Lilla Edet Stenungsund Pdf, 965 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om utökning av och ändring av föreskrifter för naturreservatet Svartedalens vildmarksområde i Stenungsunds, Kungälvs och Lilla Edets kommuner

Börjar gälla: 2020-05-14

Samband: 14FS 1982:6

2020-8 Naturreservat Borgundaberget Falköping Skövde Pdf, 589.5 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för naturreservatet Borgundaberget i Falköpings och Skövde kommuner

Börjar gälla: 2020-05-14

Samband: 16AK 1967:33A

2020-6 Naturreservat Underslös Tanum Pdf, 769.9 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om rättelse av beslut om och föreskrifter för naturreservatet Underslös i Tanums kommun

Börjar gälla: 2020-03-16

Samband: 14FS 2018:52

2020-5 Vattenskyddsområde Ljungsnäs Länghem Månstad Nittorp Tåstarp Tranemo Pdf, 115 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkterna Ljungsnäs, Länghem, Månstad, Nittorp och Tåstarp i Tranemo kommun

Börjar gälla: 2020-02-19

Samband: 15AK 1975:68B, 15AK 1975:69B, 15AK 1973:152A, 15AK 1973:225A, 15FS 1981:44

2020-3 Strandskydd detaljplan Skomakarudden Bovallstrand Sotenäs Pdf, 112.1 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Råghult 1:5 med flera, Skomakarudden, Bovallstrand, i Sotenäs kommun

Börjar gälla: 2020-02-14

2020-2 Sjötrafik fartbegränsning Lysekil Fiskebäckskil Lysekil Pdf, 114.7 kB.

Rubrik: Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning i vattenområde mellan Lysekil och Fiskebäckskil i Lysekils kommun

Börjar gälla: 2020-03-09

Samband: 14FS 1990:38

Länets författningssamling 1922–2019

Äldre föreskrifter hittar du här:

Länets författningssamling 1922–2019

Prenumerera

Vill du få ett mejl varje gång vi publicerar nya föreskrifter? Klicka på länken under Kontakt nedan för att kontakta oss. Skriv att du vill bli tillagd i mejllistan för länets författningssamling. Det kostar inget att prenumerera på utskicken och du kan när som helst meddela att du inte vill ha fler mejl.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss